En un entorn com l’actual, la seva intervenció en l’estratègia de l’empresa és fonamental

Garanties

Ha de garantir que existeixin els fons suficients perquè l’empresa tingui cobertes les seves necessitats operatives per complir amb els seus objectius i estratègies.

Per això, ha d’estar a disposició d’assessorar a la Direcció General pel que fa a l’impacte dels costos i a identificar les possibles àrees d’actuació, ja siguin pròpiament financeres o operatives.

D’aquesta manera, minimitza els costos i ajusta el palanquejament als nivells òptims per cobrir les necessitats de fons.

Necessitats

 • Simplifica i automatitza els processos comptables i administratius.
 • Integra el departament financer i comptable amb la resta de les àrees funcionals de l’empresa.
 • Inclou indicadors de negoci i ratis per facilitar la presa de decisions.
 • Ofereix alta navegabilitat en les dades dels informes financers.
 • Facilita la consulta i el control precís a temps real de les transaccions financeres de l’empresa.
 • Aconsegueix una espectacular reducció de costos funcionals i millora la productivitat de l’empresa.

ekon Finances

Solució estàndard o a mida? ekon el millor dels dos mons

La principal missió de l’àrea financera no és el compliment normatiu o a la pròpia gestió administrativa. En un entorn com l’actual, la seva intervenció en l’estratègia de l’empresa és fonamental, així doncs és qui ha de garantir que existeixin els fons suficients perquè l’empresa tingui cobertes les seves necessitats operatives per complir amb els seus objectius i estratègies.

ekon Finances és la solució d’ekon per el tractament, anàlisis i consolidació de les dades comptables i financeres de la teva empresa. Respon a les necessitats d’equips de direcció administrativa i financera, controladors de gestió i comptables. A tots ells, els hi proporciona les següents dades a través d’informes dinàmics estàndard o personalitzats:

 • Els documents de comptabilitat general
 • Els elements destinats a la gestió de tercers
 • Els llistats d’anàlisis per centre de cost, per partida pressupostària i per qualsevol altre criteri analític sol·licitat
 • Els informes de síntesis i de control pressupostari
 • Les informacions particulars seleccionades a partir de criteris de gestió determinats.

Organització

ekon Finances tracta de forma simultània la comptabilitat de grups heterogenis de societat i facilita la creació d’una jerarquia d’entitats a diversos nivells per respondre a les necessitats de l’organització, ja sigui estructurada en països, fàbriques, delegacions, establiments, societats, grups, holdings, etc.

Ha sigut dissenyat sota un nou i revolucionari concepte: L’organització com a suma d’entitats.

Cada entitat representa els diferents espais comptables d’una companyia, de grups d’empreses o de departaments d’una societat.

Així, totes les operacions relatives a la gestió de la companyia i a la generació dels elements comptables s’integren en cada entitat segons l’estructura definida. Això permet el anàlisis individual d’una entitat o el global de la companyia.

ekon Finances està basat en l’estructuració flexible del grup o companyia, amb les seves relacions i interaccions i estableix un model d’organització per múltiples països, societats i plans de comptes.

Les àrees que cobreix el producte són:

Comptabilitat general – Comptabilitat analítica – Gestió de tresoreria – Comptabilitat pressupostària – Gestió d’actius

Beneficis

Simplifica i automatitza els processos comptables i administratius: entrada de assentaments, conciliació, gestió de l’IVA, etc.

Integra totalment els departaments financer i comptable amb la resta de les àrees funcionals de la teva empresa.

Inclou indicadors de negoci i ratis per facilitar la presa de decisions.

Ofereix alta navegabilitat en les dades dels informes financers.

Aporta consulta i control precís a temps real de les transaccions financeres de la teva empresa.

Gaudeix una espectacular reducció de costos funcionals.

Millora global de la productivitat.

Contacta amb nosaltres
close slider

  Contacte