La gestió de projectes es troba sotmesa a una particular pressió competitiva que força la recerca de noves fórmules

Què és ekon Projectes?

ekon Projectes és una avançada solució desenvolupada específicament per les empreses de gestió de projectes, consultories, instal·ladores i enginyeries.

En tot moment incorporaràs amb facilitat i rapidesa tant les últimes funcionalitats de negoci com les novetats tecnològiques que sorgeixin (ràpids upgrades –en hores– i amb el menor cost de mercat). Comptaràs amb un software que es diferenciarà de la competència i que garantirà el menor cost de propietat.

La gestió de projectes es converteix en una avantatge competitiva, atès que la aconsegueix la màxima adaptabilitat i potencia la capacitat de diferenciació.

Reptes

Els reptes als que s’enfronta aquest tipus d’empreses són principalment:

  • L’optimització dels costos.
  • El seguiment dels projectes en curs, les compres i els subcontractes.
  • El control dels marges de rendibilitat.
  • El compliment dels terminis d’entrega pactats amb els clients.

ekon Projectes

Solució estàndard o a mida? ekon el millor dels dos mons

Garanties

Per respondre amb garanties a aquests reptes, les empreses de projectes han d’harmonitzar:

  • La gestió dels pressupostos i la gran quantitat de recursos i elements de costos que intervenen en els projectes amb un bon càlcul de necessitats i d’aprovisionament.
  • La gestió de compres i subcontractes amb un sistema de control senzill, àgil i flexible que ajudi a coordinar les etapes d’execució tant a nivell econòmic com temporal.

Per una òptima gestió de l’empresa, la presa de decisions ràpida i efectiva s’ha de basar en una visió global en temps real del negoci.

La gestió de projectes es converteix en una avantatge competitiva, que la solució aconsegueix la màxima adaptabilitat i potencia la capacitat de diferenciació

Beneficis

Obté una visió integral. Tingues a la teva disposició tota la informació tant a nivell comercial (en la fase de pressupostos i disseny del projecte) com en l’execució i control dels recursos i costos (en la fase de producció).

Controla el procés de compres. Analitza i gestiona de manera senzilla i integral el procés d’aprovisionament.

Planifica en funció de necessitats i recursos. Organitza els teus projectes en el temps en funció de la disponibilitat dels teus equips i de la prioritat de cada projecte.

Detecta les desviacions a l’instant. Realitza la planificació econòmica i temporal generant alarmes automàtiques en les desviacions respecte a la planificació, execució o compromisos acceptats.

Contacta amb nosaltres
close slider

    Contacte