Metodologia Agile

Que és la metodologia agile i en què consisteix?

La metodologia agile és un conjunt de metodologies que van néixer en la indústria del desenvolupament de programari, donada la necessitat de buscar formes que agilitessin els processos manuals de l’època. Aquests processos antiquats només retardaven els lliuraments dels projectes i, a vegades, a lliuraments de mala qualitat.

El 12 de Febrer de 2001, es va crear el document denominat “Document Àgil” que reuneix els quatre principis raonaments en els quals es basa la metodologia Agile, aquests quatre són:

1. Valorar més als individus que a les processos i/o eines.

2. Valorar més el programari en funcionament que la documentació.

3. Valorar més la col·laboració amb el nostre client que la negociació contractual.

4. Valorar més les respostes als canvis que seguir un pla estricte.

Aquests 4 raonaments, seguits d’una planificació exhaustiva i rigorosa permet una reacció ràpida, dinàmica i efectiva davant possibles problemes que puguin sorgir en el projecte.

Metodología Agile

La metodologia Agile trenca completament amb la gestió de projectes lineals. Aquesta gestió dels projectes únicament ens cap a ser poc productius i cap a que els projectes es demoren molt temps fins al seu lliurament final. Una altra característica negativa era la nul·la reacció davant qualsevol imprevist en l’execució dels projectes.

Si bé, aquesta metodologia va ser creada per al sector de desenvolupadors de programari i l’optimització dels seus projectes, els bons resultats d’aquesta metodologia de treballat ha facilitat la seva implementació en diferents sectors. S’ha convertit en una metodologia enfocada a la gestió de projectes i no únicament a les empreses de desenvolupament de programari.

En definitiva, per a complir amb la metodologia Agile s’han de complir aquests 12 principis bàsics:

– Prioritat de satisfer al client en tot moment i informar de manera periòdica de l’estat del projecte.

– Acceptació dels canvis en el projecte. Assumir-los com un avantatge i no un inconvenient.

– Lliuraments periòdics en temps molt curts, sovint entre les dues setmanes i els dos mesos. Sempre amb el període més curt possible.

– Tot l’equip treballa de manera conjunta quotidianament durant totes les fases del projecte.

– La motivació de l’equip és prioritària i es proporciona tots els recursos o suports necessaris per a mantenir la motivació durant la durada del projecte.

– Sempre s’utilitzarà el mètode de comunicació cara a cara, atès que és el més eficient i efectiu.

– L’èxit es mesurarà si el producte final funciona de manera satisfactòria únicament.

– Els processos han de ser sostenibles en tots els àmbits (recursos materials, ritme de treball i gestió del temps).

– Prioritzar l’excel·lència tècnica i el bon disseny millorarà notablement l’agilitat.

– Preval en tot moment la simplicitat. S’adapta la idea del “menys és més” per a no augmentar la càrrega de treball.

– Millorar l’organització dels equips és essencial per a obtenir els millors dissenys del projecte.

– L’equip reflexiona de manera periòdica per a buscar millores en qualsevol fase del projecte.

Per tot això, grans empreses gestionen la seva activitat diària amb la metodologia Agile. Els resultats obtinguts per empreses com Apple, corroboren que és una forma d’encertada de gestionar un negoci basat en projectes.

Teletreball amb Ekon

El teletreball en augment

El teletreball és una de les paraules més escoltades aquests últims dies a causa de l’augment pels contagis de COVID-19. Sanitat ha recomanat en les zones amb transmissió comunitària (Madrid, Vitòria i Labastida de moment) la cancel·lació de tota l’activitat docent i que s’adoptin mesures de teletreball sempre que sigui possible. Aquí és on comença la preocupació dels directius de les pimes. És normal que qualsevol administrador es faci preguntes – Com puc seguir amb l’activitat? M’afectarà negativament el compte de resultats? Quines solucions puc trobar per a evitar que em perjudiqui negativament?

És per això, que moltes empreses estan començant a buscar solucions per si haguessin d’implantar aquesta mesura. Aquí és on entren en joc les solucions de programari empresarial en format Cloud o accessible des d’internet. Per això, el nostre ERP Ekon ens permetrà implantar el teletreball d’una forma molt senzilla, tot gràcies a les solucions Cloud o el seu accés mitjançant internet que té implementat en tots els mòduls de sèrie. Avui dia se’ns fa gairebé imprescindible disposar d’eines que ens permetin la mobilitat i aquí és on entra Ekon en joc.

teletreball

T’has parat a pensar que podries estar en l’altra part del món i treballar com si estiguessis en l’oficina?

No estem parlant de futur, estem parlant del present. Ekon va afegir al seu ERP el sistema Cloud o accés mitjançant internet l’any 2000 i, gràcies a l’experiència, ho han anat millorant al llarg d’aquests 20 anys. Per consegüent, disposem d’un ERP 100% accessible des de qualsevol dispositiu (ja sigui ordenador, telèfon intel·ligent o Tauleta) mitjançant navegador d’internet. D’aquesta manera, no és necessari instal·lar cap programari en l’equip i ens permetrà, no sols disposar de mobilitat, sinó poder accedir des d’un dispositiu que no és nostre.

No sols és important la mobilitat i la facilitat per a la connexió, també és important que el nostre ERP en el núvol sigui en temps real. Ekon et permet estar treballant des de qualsevol lloc i estar actualitzant la informació en temps real. Per consegüent, tots els integrants de l’empresa podrien estar treballant sense necessitat de compartir la informació manualment, nostre ERP s’encarrega d’això. D’aquesta manera s’estalvien costos i ens permet competir en la nova era digital.

Per tot això, nostre ERP Cloud està preparat perquè puguis treballar de la mateixa forma que ho faries estant físicament en l’oficina. Estalviessis temps i diners implementant la nostra solució de programari empresarial en el núvol.

Què és la metodologia BIM i quins són els beneficis?

La tecnologia BIM (Building Information Modeling) també denominat com a modelatge d’informació per a l’edificació, és el procés on es genera i es gestiona tot el cicle de vida d’un edifici utilitzant un programari de modelatge d’edificis 3D i en temps real. D’aquesta manera s’aconsegueix disminuir la perduda de temps i recursos dins de la companyia.

BIM no és un programari de gestió, és una metodologia que permet operar de manera col·laborativa en temps real a tots els professionals que participen en el projecte. Donada aquesta col·laboració, ens permet disminuir els temps en desenvolupament, disseny, gestió i en l’execució del projecte.

A Espanya el ministeri de Foment al costat de la sotssecretària de foment lidera aquesta transformació i amb la finalitat de facilitar la posada en marxa, han creat el portal es.bim. On es promociona i informa sobre l’aplicació del BIM. A més, l’ús de la tecnologia BIM és obligatori a Espanya per a totes les infraestructures públiques de projectes d’obra nova i rehabilitació des de gener del 2020.

BIM

Quins són els beneficis reals?

Són molts els beneficis del sistema BIM i es poden notar des del seu disseny, passant per la construcció i fins a la seva demolició.

La implementació del BIM ens permet:

Decisió Decisió: Ens permet actuar de manera ràpida. En treballar en temps real ens facilita la presa de decisions en els canvis necessaris. Per consegüent, es reduiran els costos innecessaris.
Equip multidisciplinari Equip multidisciplinari: Durant tot el projecte, tot l’equip (independentment de la seva disciplina) treballa sobre un únic model. D’aquesta manera, s’evita la pèrdua d’informació derivades de la descoordinació de versions.
Accessibilitat Accessibilitat: Ens permet disposar de qualsevol informació relativa al projecte de manera ràpida i realitzar modificacions en temps real. Com a resultat, augmentarem la productivitat de tots els integrants del projecte.
Combinació Combinació: Permet integrar la tecnologia, les persones i el projecte per a aconseguir una eficiència optima. Per això, unificar aquests tres conceptes ens permetrà gestionar ràpidament tots els projectes actius.
Facilitat Facilidad: Obtindrem una major perspectiva de tot el projecte quant a cost, timing, execució, etc. D’aquesta manera, podrem conèixer en temps real els marges i modificar qualsevol aspecte que es necessiti.

CAD i BIM són el mateix?

Podem cometre l’error en pensar que són el mateix, però CAD és únicament el disseny assistit per computadora (Computer-Aided Design) i BIM és una metodologia de treball. CAD únicament podrà ajudar-nos amb el disseny de la construcció i la metodologia BIM abasta totes les fases del projecte.

BIM és molt més que un dibuix en 3D, es tracta de la metodologia de gestió de projectes que facilita la reducció de costos, accelera els processos de construcció, ajuda a compartir la informació entre els diferents professionals vinculats al projecte, realitza simulacions més reals, optimitza els costos i molts més aspectes.

La metodologia BIM no és futur, és present i ha arribat per a quedar-se. D’aquesta manera facilitarà el treball de molts professionals del sector de la construcció a realitzar una edificació eficient i per això, moltes empreses ja han implementat el sistema per a convertir-se en empreses més competitives i rendibles.

Logística inversa

La logística inversa neix gràcies a una de les preocupacions que més està donant a parlar últimament és la necessitat en la reducció dels residus que generem i el seu impacte mediambiental. Actualment quasi un terç dels residus urbans que generem són envasos i/o embalatges. A més, això només fa que augmentar. És per això que una de les obsessions empresarials més esteses és la reducció al màxim dels materials utilitzats per la fabricació o distribució d’un producte.

Que és la logística inversa?

Amb logística inversa ens referim a tots els procediments i accions que es realitzen en transportar un producte des del consumidor al fabricant. En definitiva, no és més que qualsevol acció per part del consumidor per la devolució de qualsevol material al fabricant. Aquestes poden ser devolucions, enviaments de reciclatge o destrucció o el retorn de mercaderies. També poden atribuir-se a l’etapa de desmuntatge o processament de matèries par a la seva reutilització o eliminació de forma totalment respectuosa amb el medi ambient.

Si bé no és una pràctica molt diferent de la logística clàssica, sorgeixen una sèrie de peculiaritats que la fan especialment diferent per donar-li el nom de logística inversa.

Tipus de logística inversa

Principalment existeixen dos tipus de logística inversa i que són molt diferents entre elles:

  • Logística de residus: Les empreses compromeses amb el medi ambient demanen als consumidors realitzar devolucions per aprofitar materials o evitar un dany mediambiental.
  • Logística de devolucions: Un dels grans problemes de l’e-commerce, la simplificació dels processos de devolució és una de les grans prioritats d’aquests negocis.
Logística inversa
Close up woman holding box with Service delivery and holding a board

Que ens pot aportar?

Ara que coneixem el terme i el seu objectiu, és important conèixer quins són els principals avantatges i inconvenients de la logística inversa i així poder valorar si realment val la pena realitzar aquest canvi.

AVANTATGES
Medi ambient Medi ambient: Redueix l’impacte mediambiental. Amb la reducció de residus en la fabricació o la distribució i el posterior compromís de reciclatge.
Cost Cost: L’oportunitat de poder reciclar matèries i fer-les servir novament és una forma de reduir despeses, ja que podrem tornar a utilitzar moltes de les matèries primeres que d’altra forma no es feien servir.
Rapidesa Rapidesa: Disposar d’un servei de devolucions a mida agilitza el procés de devolució i la fidelitat del client.
Imatge Imatge: En una societat cada vegada més compromesa amb el medi ambient, la preocupació en la reducció de residus farà que la imatge de l’empresa davant dels clients sigui millor.
INCONVENIENTS
Estudi Estudi: Es requereixen estudis previs per establir els processos i això genera costos d’implementació i canvis organitzatius importants.
Organització Organització: La logística inversa requereix el compromís en l’execució dels processos de tots els departaments de l’empresa.
Recursos Recursos: El volum de tasques pot veure’s augmentat i és per això que es necessitaran més recursos humans per a la consecució dels objectius.

És per tot això, que és important el compromís de tota l’empresa si es vol implementar una logística inversa. En moltes ocasions, la forma més senzilla que troben les empreses de poder canalitzar els processos d’una forma ràpida i senzilla és la implementació prèvia d’un ERP de distribució adient. Un sistema ERP de logística pot ajudar-te a fer que tots els departaments de l’empresa es vegin responsables de la transformació a la logística inversa i puguin conèixer de primera mà els beneficis d’aquesta. La importància en la reducció dels temps d’implementació de qualsevol canvi organitzatiu fa que cada vegada més les empreses apostin per les noves tecnologies, donat que està demostrat el benefici que poden aportar aquests aspectes.

Indústria 4.0

Industria 4.0

Que és la indústria 4.0?

La indústria 4.0 o també denominada la quarta revolució industrial, consisteix en la incorporació de les noves tecnologies dins de l’empresa. Aquesta quarta etapa és relativament nova i les empreses l’estan començant a aplicar progressivament.

L’objectiu que es pretén obtenir és disposar de fàbriques intel·ligents capaces d’una major adaptabilitat als processos i necessitats de la producció, una gestió eficient dels recursos i la reducció de costos innecessaris. Bàsicament es basa a disposar en temps real de tota la informació rellevant de qualsevol procés de la cadena de producció i poder realitzar canvis en els fluxos de treball en qualsevol moment.

Això únicament pot aconseguir-se amb la digitalització de totes les unitats productives de la mateixa empresa. És per tot això que és necessari l’homogeneïtzació de tecnologies tals com la internet de les coses, cloud computing, ciberseguretat, big data, intel·ligència artificial i la nanotecnologia entre d’altres.

Que pot aportar-nos?

Els beneficis de la indústria 4.0 poden notar-se en innumerables aspectes de qualsevol empresa de fabricació i alguns del més rellevants són:

Organització Organització: La capacitat d’adaptació i aprenentatge continu en temps real ajudarà a fer que l’organització sigui mis productiva i reactiva. Reduint els riscos de la productivitat.
Qualitat Qualitat: L’automatització dels processos permet ser més precisos en l’optimització dels recursos materials i personals. S’aconsegueix un producte de més qualitat amb menys recursos.
Flexibilitat Flexibilitat: La possibilitat d’adaptació és especialment fàcil en la indústria 4.0. pugen adaptar-se a qualsevol empresa en particular. Indiferentment dels processos que requereixi la producció.
Disponibilitat Disponibilitat: Permet la connexió directa amb els treballadors, els proveïdors, clients, etc. L’accés als mitjans digitals facilita una connexió directa amb qualsevol participant en la cadena de muntatge.
Sostenibilitat Sostenibilitat: L’optimització dels recursos, processos i la continuada millora d’aquests ens permetrà ser més sostenibles amb el medi ambient. Els exemples més clars són l’estalvi en aigua i/o electricitat.
Competitivitat Competitivitat: Es dóna una millor resposta a les necessitats del mercat, s’ofereixen productes de major qualitat i es dona una resposta més ràpida i flexible als possibles inconvenients que es detectin en la producció.

La indústria 4.0 s’està convertint en un dels aspectes més focalitzats en la millora de les empreses de fabricació. Amb la seva implantació, les empreses aconsegueixen ser més competitives i per consegüent augmentar els beneficis. Per tant, és un dels grans avenços d’aquests últims anys i no és més que el principi d’aquesta revolució industrial. Si estàs pensant en apostar per aquest model de negoci de fabricació, una forma intel·ligent de començar la propagació en l’empresa son les solucions ERP indústria. I2t, partner d’ekon, disposa d’una gran experiència en el sector i són molts els casos d’èxit en empreses del sector. Disposar d’un software adequat t’ajudarà amb la instal·lació d’altres tipus de solucions (intel·ligència artificial, robòtica, nanotecnologia, realitat augmentada, etc.).

Lean manufacturing

ERP producció

Lean manufacturing, millora de la producció?

El desig de qualsevol empresa és la millora del rendiment i són moltes les metodologies que existeixen per aquestes solucions. Una de les solucions que s’està posant més de moda és el Lean manufacturing.

El primer que sempre ens preguntarem és el següent: Perquè tantes empreses comencen a utilitzar el Lean manufacturing? ¿Quins són els avantatges que aportarà a la meva empresa?

El Lean manufacturing és l’eina de la qual disposen les empreses per definir l’estratègia base operativa de l’empresa. Bàsicament es tracta de ser més productius amb menys recursos, tant financers com materials, sense deixar de costar la qualitat i la rapidesa de la producció.

Per complir aquests objectius és vital la implantació d’un sistema de Lean management que elimini processos i agents que comportin l’augment dels costos i els temps de fabricació. LA implantació d’aquest concepte farà que els directius puguin detectar i solucionar problemes en temps real i amb la propagació més ràpida a tota l’empresa.

Són moltes les tècniques que s’utilitzen en Lean manufacturing i a continuació explicarem breument els més importants:

Just in time Just in time: Es basa en l’optimització dels recursos per la producció dels productes just quan es necessiten. D’aquesta manera s’evita la sobreproducció.
Kaizen Kaizen: Es tracta d’idear i implementar millores contínues en els processos de fabricació per donar solució als possibles problemes que existeixin.
Timwood Timwood: Minimitzar el desaprofitament. Es tracta d’eliminar al màxim tots els recursos innecessaris tant en materials com en la pèrdua de temps i/o treball.
Software Software: Disposar d’un software ERP de producció ajudarà a la implementació de l’estratègia Lean manufacturing en tots els departaments de l’empresa.
TOC TOC: Teoria de les restriccions. Es basa a estudiar els processos per detectar els colls d’ampolla.
Reenginyeria de processos Reenginyeria de processos: Consisteix en la reducció de costos i els desaprofitaments dels processos reestructurant a grans àmbits els aspectes més importants de la producció.

Com es veu, els principals avantatges d’utilització d’un sistema de Lean manufacturing es centren en la millora constant dels processos de producció, la reducció de despeses i la reducció del temps malbaratat. En definitiva, s’ha demostrat que la implantació del Lean manufacturing pot reduir els costos en un 40% i millorar la qualitat del producte sobre un 50%.

Si has decidit implementar els conceptes Lean manufacturing a la teva empresa, un dels millors aliats per una implementació fàcil i ràpida és l’adquisició d’un software ERP de producció com ekon, que farà que aquest canvi tan important organitzatiu sigui mol més fàcil de dur a terme.

Retail digital vs real

Retail

Experiència retail digital vs real. Diferències entre l’ecommerce i la botiga física

El sector retail és un dels sectors que més ha augmentat l’ús de les noves tecnologies, en molta mesura gràcies a l’ecommerce. És per això que cada vegada és més important conèixer que necessiten i sol·liciten els nostres clients. L’adaptació als canvis constants en les necessitats de la societat farà que la nostra empresa destaqui de les altres.

Segons estudis, aproximadament un 65% dels usuaris fan servir la xarxa d’internet per buscar informació dels productes que posteriorment compra en botigues físiques, així que podem pensar que a priori les botigues amb representació a la xarxa tenen avantatge a les que no tenen. Això no ha de ser sempre així, ja que les botigues físiques tenen una sèrie d’avantatges que les ecommerce no poden cobrir.

Si encara estàs pensant en quina serà la millor decisió per a la teva empresa, a continuació explicarem els principals avantatges de cada cas:

ECOMMERCE

Comoditat Comoditat: Accés a la informació de forma fàcil, senzilla i rapida. Ens permet accedir des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc.
Horari Horari: Sempre obert. Les botigues online no tenen horari d’apertura ni tancament. 365 dies, 24 hores disponible per fer les compres.
Preu Preu: El preu normalment és més competitiu. S’eliminen despeses com treballador, locals, intermediaris, etc. És per això que en moltes ocasions poden oferir un preu millor.
Dispersió geogràfica Dispersió geogràfica: Gràcies a l’enviament per missatgeria, la teva botiga tindrà representació a moltes més zones geogràfiques sense costos afegits.
Actualització Dropshipping: Permet disposar d’un catàleg de productes molt més ampli amb uns costos inicials molt baixos.

BOTIGA FÍSICA

Confiança Confiança: Poder veure, tocar i preguntar a alguna persona física augmentarà la confiança que el client adquirirà de l’empresa i del producte. Les botigues online no poden oferir-lo.
Fidelització Fidelització: El tracte personal facilita la detecció de necessitats i facilita la venda del producte final. Un client content amb el tracte rebut és molt probable que torni.
Sense edats Sense edats: : La gent amb edats superiors a 50 anys són més desconfiats amb la compra online. Encara n’hi ha molta gent que desconfia de comprar online en general.
Immediatesa Immediatesa: En la majoria dels casos, el client pot endur-se el producte en el moment de la compra. Amb l’ecommerce han d’esperar que arribi.
Temps lliure Temps lliure: Molta gent aprofita un dia de festa per anar físicament a centres comercials i així fer totes les compres previstes. També és una manera de donar una volta i fer vida familiar.

Els experts recomanen apostar per les dues vies simultàniament, fent servir els punts forts en cada cas per tenir èxit en la venda. També s’aconsella disposar d’un software retail a mida, que permeti aprofitar els recursos de la botiga física i de l’ecommerce. Ekon distribució et permetrà potenciar tots els processos de la cadena de subministres, tant si és en l’àmbit físic o online. Amb l’ERP retail ekon tindràs el teu comerç al dia.

RGDP i les solucions Cloud computing

Beneficis del servei Cloud computing

Actualment qualsevol empresa treballa amb dades personals dels seus clients de forma diària i això exigeix una responsabilitat amb el compliment de la legalitat vigent. Lamentablement últimament s’estan donant molts casos en què no és així. No ens basta en conèixer que la norma existeix, sinó que hem de conèixer-la i adaptar-nos a ella.

El tractament de les dades personals dels clients pot donar-se en qualsevol àrea de l’empresa (administració, comptabilitat, direcció, logística, màrqueting, etc.) i per això, hem d’assegurar-nos que tots els implicats en aquests processos coneixen la norma i l’apliquen correctament.

Segons estadístiques recents, quasi la meitat de les empreses espanyoles encara no s’han adaptat totalment al RGPD de la unió europea i això ens fa estar per sota de la mitja europea: El 53% de les empreses espanyoles si estan complint amb la norma contra el 60% europeu.

Complir amb la nova legislació en l’àmbit tècnic és una de les mesures més importants i una de les principals preocupacions de les companyies. Des de les mesures de seguretat estàndard, còpies de seguretat per evitar les pèrdues de dades o els sistemes de xifratge.

Aquest canvi ha fet que les empreses busquin solucions més senzilles i segures pel compliment de la norma i per això s’estan decantant per les solucions Cloud. Són molts els avantatges de les solucions Cloud Computing avui en dia:

Baixa inversió Baixa inversió: Pagament recurrent o per ús.
Baixa inversió Mobilitat: Accessible des de qualsevol dispositiu i lloc.
Còpies de seguretat Còpies de seguretat: Possibilitat de còpia de seguretat automàtica.
Seguretat Seguretat: Les empreses de Cloud computing disposen de sistemes de seguretat avançats.
Actualització Actualització: La tecnologia sempre es mantindrà actualitzada, sense sobre cost.

Per aquestes raons, el sistema Cloud computing està revolucionant la forma de gestionar els recursos d’una companyia. Disposar de tota la informació en temps real amb un únic accés web i sense necessitats de descarregar cap programari és sense dubtes una eina diferencial.

Des d’i2T fa anys que utilitzem les solucions Cloud per la implementació del software empresarial ekon i totes les seves solucions. Apostant per les noves tecnologies i tenir un ERP per empreses preparat pel Cloud Computing ens ha fet diferenciar-nos dels nostres competidors, guanyant en qualitat de servei i satisfacció dels nostres clients. Això sense deixar les solucions ERP a mida i amb les solucions local (servidor propi).

i2T aposta per la formació com a eina diferencial de futur

1a jornada de foment de la formació i l’ocupació del Bages

Dimarts 10/12/2019 vam poder assistir a la jornada del foment de la formació en l’àmbit empresarial a la cambra de comerç del Bages. La jornada estava organitzada per la Cambra i Consell Comarcal i l’objectiu era reunir empreses, tècnics de l’administració i centres de formació per compartir necessitats i experiències en l’àmbit de la formació.

i2T, partner oficial ekon, va voler assistir per assegurar-se de les necessitats específiques de les pimes de la comarca i vàrem poder comprovar que les necessitats exposades són les que estem treballant per millorar dia a dia. Mitjançant l’ERP de RRHH (ekon Gestión del talento) podem ajudar a les empreses a realitzar les tasques administratives que comporta la formació continuada en l’àmbit laboral.
Amb l’ERP de recursos humans ekon podràs dur a terme plans de formació adaptats a cada empleat, departament, evolució del procés formatiu, etc.

Entrada en vigor de la nova normativa PSD2

· Què és la PSD2?

El passat 14 de setembre va entrar en vigor la nova normativa PSD2 responsable d’incrementar i fortificar les nostres transaccions bancàries que realitzem mitjançant internet o bé en d’altres tipus d’operacions bancàries.

La normativa PSD2 ofereix una doble autenticació per a realitzar transaccions bancàries i compres per internet i que té com a objectiu reduir al màxim possible els casos de frau, usurpació d’identitat i transaccions bancàries no autoritzades.

https://elandroidelibre.elespanol.com/wp-content/uploads/2019/08/psd2-1.jpg

· Metodologia de funcionament de la PSD2:

Quan operem per internet i realitzem alguna transacció, l’entitat ens sol·licitarà un element extra per tal d’autenticar-nos i poder realitzar la transacció. Algunes entitats faran servir el sistema d’enviar un codi per SMS o bé enlloc d’enviar un codi per SMS ho faran enviant el codi directament a la nostra app del banc.

És probable que en un futur, el sistema de validació per codi per SMS es substitueixi per sistemes d’autenticació biomètrica (empremtes dactilars, etc…) ja que així s’assegura molt més una autenticació més fi de digne de l’usuari final.

· Compres per internet:

En un món cada cop més interconnectat en el que vivim, les compres per internet són cada cop més freqüents en el nostre dia a dia. El sistema de doble autenticació del PSD2 també engloba les compres que fem a  internet. En aquest cas només serà necessari en compres superiors als 30 €, o bé s’hagin acumulat més de 100 € o bé s’hagin realitzat 5 operacions seguides.

Els anomenats ecommerce o botigues virtuals, hauran d’adaptar-se a aquesta nova normativa en futur no molt llunyà. Avui en dia, són pocs els ecommerce els que disposen d’una correcta implementació del sistema PSD2. De fet, l’única empresa que ha posat en marxa el sistema del PSD2 abans del passat 14 de setembre, ha estat Amazon.

· Compres en botigues físiques:

Hi haurà canvis en la manera que tenim de comprar habitualment? Doncs sí: només s’exigirà la doble autenticació en compres superiors als 50 € a no ser que s’hagin acumulat compres anteriors per valor de més de 150 € o bé s’hagin realitzat 5 transaccions sense doble autenticació.

· I si perdo la tarja de crèdit?

Fins ara si algú ens robava la tarja de crèdit i la feia servir usurpant la nostra identitat, els primers 150 € corrien a càrrec del titular de la targeta. A partir de la implementació de la PSD2, la xifra serà de 50 €.

· Hi ha alguna garantia addicional pel consumidor?

Sí, com a consumidors tenim dret a que ens tornin els diners si una operació de pagament autoritzada no especifica l’import de l’operació o aquest import supera la pauta de pagaments habitual.

· Conclusions finals:

El sistema PSD2 persegueix assegurar les nostres transaccions bancàries ja sigui en botigues físiques o bé per internet, sistemes de pagament, etc. i busca evitar el frau de les nostres dades bancàries en l’ús telemàtic financer.

És responsabilitat també de les empreses de que adeqüin les seves infraestructures i sistemes per tal d’adaptar-se a la nova normativa i poder oferir als seus clients finals una millor seguretat en les seves transaccions.

Contacta amb nosaltres
close slider
Contacte
Bienvenido a i2T

X
Contacta con nosotros