En un mercat competitiu, el servei post-venda és clau per mantenir la fidelitat dels clients mitjançant la gestió ràpida de consultes, peticions de suport o reparació dels productes

Què oferim?

ekon SAT ofereix la possibilitat de disposar d’una visió i d’una traçabilitat completa dels productes, des del moment de la seva compra, passant per els contractes de manteniment i per el control de totes les incidències resoltes.

El servei de post-venda s’ha convertit en un element central perquè el fabricant o el distribuïdor puguin solucionar possibles defectes dels seus processos productius o de distribució.

La solució completa i avançada per la gestió de la post-venda. Incorpora el tractament d’intervencions i averies, el control de tècnics, la gestió de contractes i garanties, així com l’emissió de pressupostos.

ekon SAT

Solució estàndard o a mida? ekon el millor dels dos mons

Beneficis

Millora constant, gràcies a les següents actuacions:

Enforteix la imatge de marca de l’empresa i fidelitza els clients.

Millora la qualitat dels productes. Al analitzar les averies i els defectes, facilita la ràpida correcció dels processos productius i de distribució.

Gestiona els períodes de garantia obligatoris.

Dona una avantatge diferencial respecte als competidors.

Ofereix la possibilitat d’ampliar els ingressos recurrents mitjançant contractes de manteniment.

Contacta amb nosaltres
close slider

    Contacte