La gestió dels RRHH adquireix  una importància estratègica i ha de participar activament en la captació, motivació i fidelització del personal, així com el desenvolupament de les seves capacitats. Al mateix temps ha de gestionar tot un conjunt de tasques administratives i legals d’obligat compliment

Per a què serveix?

ekon Gestió del talent és la solució global per la gestió integral dels RRHH de la teva empresa, que automatitza els processos de la gestió del capital humà, agilitza els processos i potencia el valor empresarial dels treballadors.

Amb ekon Gestió del talent la teva inversió no caduca, ja que és una solució Cloud que incorpora amb facilitat les millors funcionalitats i tecnològiques que sorgeixin.

Comptarà amb una solució sempre viva i actualitzada, amb amplies capacitats d’adaptació per part del propi usuari i al menor cost de propietat.

Responsabilitats

 • Establir i aplicar la política de RR.HH. d’acord amb els objectius esperats per la seva organització.
 • Atraure, seleccionar, mantenir i situar en els llocs estratègics als millors professionals en cada moment.
 • Buscar la implicació del treballador, considerant-lo un valuós actiu per l’organització.
 • Canalitzar i aprofitar tots els fluxos de coneixement de les persones.
 • Dedicar el mínim temps necessari per el càlcul de nòmina i processos administratius.
 • Automatitzar i agilitzar tota la gestió administrativa interna.

ekon Gestió del Talent

Solució estàndard o a mida? ekon el millor dels dos mons

Beneficis

Canalitza i aprofita tots els fluxos de coneixement de les persones.

Facilita conèixer el potencial dels recursos per atraure, seleccionar, mantenir i situar en els llocs estratègics a les millors persones en cada moment.

Ajudar a seleccionar als candidats més idonis, a proporcionar una exhaustiva definició de llocs de treball i un rigorós sistema de reclutament.

Incrementa la productivitat gràcies a la definició de les accions i plans formatius necessaris per adequar les persones als seus llocs de treball i estableix les corresponents mides de seguretat aplicables a cada cas, el qual afavoreix la disminució d’accidents laborals i els costos d’absentisme originats.

Mostra el nivell de motivació i satisfacció del treballador davant de l’organització.

Consolida en el mateix sistema tota la documentació de gestió (dades i documents), ja que la gestió documental està plenament integrada a l’aplicació.

La interactivitat que proporciona el Portal del empleado facilita l’intercanvi de informació en ambdós sentits, convertint-se en un component de motivació i eficiència en les comunicacions internes.

És una aplicació àgil, totalment intuïtiva i ràpida d’implantar que no renuncia a les personalitzacions necessàries en cada cas.

Al ser una solució global, ofereix una completa integració de tota la informació, evitant redundàncies i errors. Gràcies a la seva flexibilitat es controlen fàcilment tots els processos implicats en la gestió, permetent realitzar càlculs i simulacions exactes.

Motiva i reté als millors treballadors establint els plans de carrera més adequats per a cada cas.

Contacta amb nosaltres
close slider

  Contacte

  Bienvenido a i2T

   X
   Contacta con nosotros