Millora la gestió integral de la planta productiva i ofereix els millors factors de cost, termini i qualitat ajustats a qualsevol situació, ja sigui en la seva forma o en el seu procés, en el seu escandall o en el seu circuit de treball

Millores

  • Optimitza la fabricació, amb informació detallada sobre materials, maquinària i personal.
  • Millora la comunicació entre les seccions implicades en els processos de transformació.
  • Planifica els recursos productius (components i medis) i realitza el seguiment en temps real del procés productiu.
  • Realitza valoracions econòmiques completes, tant en entorns de simulació com reals.
  • Augmenta l’eficàcia i la productivitat i disminueix els terminis de fabricació, amb la conseqüent millora del servei al client.
ERP producción

No només n’hi ha prou amb disposar d’eines de control, sinó que és necessari conèixer totes les alternatives disponibles per poder ajustar dia a dia els processos productius. Per això, ekon Producció es converteix en la solució eficaç que optimitza els seus recursos i millora els seus processos. 

Amb ekon la seva inversió no caduca, ja que en tot moment incorpora amb facilitat i rapidesa tant les últimes funcionalitats de negoci com les novetats tecnològiques que sorgeixen (ràpids upgrades –en hores– i amb el menor cost del mercat).

ekon Producció és un software que es diferencia de la competència i garanteix el menor cost de propietat.

ekon Producció

Solució estàndard o a mida? ekon el millor dels dos mons

Facilitats

ekon Producció facilita la gestió integral de la planta productiva, complint amb l’objectiu bàsic de la fabricació i satisfent les necessitats pròpies d’aquesta activitat amb els millors factors de cost, termini i qualitat.

A més a més, planifica la fabricació i mostra l’avanç de les ordres, analitzant tots els elements que intervenen en la producció: mà d’obra, materials, subcontractacions, maquinària, capacitats i calendaris de disponibilitat de recursos.

Integrat al 100% la solució ekon, treballa en un entorn multimèdia i està preparat per integrar-se amb elements externs (sistemes CAD, captura de dades, planificació de capacitat finita, gestió de magatzems caòtics, etc.), oferint una visió global i reduint esforços de treball.

A més a més, s’adapta a les necessitats productives de cada empresa, tot i seguir sent molt diferents entre elles. És capaç d’ajustar-se a qualsevol situació, ja sigui en la seva forma o en el seu procés, en el seu escandall o en el seu circuit de treball.

Estén el sistema d’informació, control i millora contínua als tallers externs i subcontratistes, permetent l’externalització de tasques al involucrar al proveïdor en el sistema, augmentant la qualitat de la informació i reduint el cost de la seva obtenció.

Gestiona i planifica els recursos optimitzant la seva inversió en actius, ajustant els nivells de stock i disminuïnt els terminis d’entrega del material fabricat.

ekon producció treballa en un entorn multimèdia i està preparat per integrar-se amb elements externs

Beneficis

Major comunicació entre les seccions implicades en els processos de transformació.

Optimització de la fabricació amb detallada informació sobre materials, maquinaria i personal.

Planificació de recursos productius (components i mitjans).

Seguiment en temps real del procés productiu.

Gestió de fitxes d’articles, conjunts i processos de producció.

Completes valoracions econòmiques, tant en entorns de simulació com reals.

Augment de l’eficàcia i de la productivitat.

Disminució dels terminis de fabricació, amb la conseqüent millora del servei al client.

Incorporació de diferents models de fabricació.

Explotació de dades de forma personalitzada.

Contacta amb nosaltres
close slider

    Contacte