Es el més avançat i complet software del mercat per aquesta activitat. Representa la base de la resposta a les necessitats de subministrament de matèries primeres, magatzematge, expedicions i filtrats i sortides de productes

Canvis i Reptes

CANVIS

La globalització de l’economia està canviant l’escenari en el que es mouen les empreses.

Nous acords o fenòmens com el e-business faciliten l’accés a mercats distants, i fan que per aconseguir la màxima competitivitat a través de la millora dels seus processos logístics les companyies hagin d’enfrontar-se als següents reptes.

Augmenta la competitivitat de la teva empresa a través dels seus processos logístics: Compres, Vendes i Magatzems.

REPTES
 • Reduir costos i tràmits administratius.
 • Col·locar els seus productes amb la major rapidesa i seguretat en els mercats.
 • Ofereix un valor afegit en el servei al client sent capaç d’oferir un tracte, a pesar de la dispersió geogràfica, valent-se amb tecnologies com CRM, Cloud o mobilitat.
 • Respondre a la internacionalització dels mercats i de la logística.
 • Conèixer el benefici de cada operació comercial.
 • Potenciar la comunicació amb dispositius mòbils (smartphones, tablets, etc.) i integrar les xarxes socials, tant a nivell intern com amb els teus clients, de forma que el client final sigui una part fonamental del procés.

ekon Cadena de Subministrament

Solució estàndard o a mida? ekon el millor dels dos  mons

ekon Cadena de subministrament t’ofereix una gestió de compres i un control d’existències rigorosos, una gestió de ubicacions i lots, una verificació de factures exhaustiva i una gestió de vendes ràpida que cobreix totes les etapes de la gestió d’expedicions i facturació, a més a més d’incloure un sistema d’informació àgil, ràpid i completament integrat.

Representa la solució idònia per a les empreses que desitgen informatitzar amb garanties el control de flux físic de materials amb els que hi treballen. Optimitza el cost, la seguretat i la puntualitat, treballant coordinadament amb la resta de les seccions i delegacions d’una mateixa empresa.

Processos

ekon Cadena de subministrament constitueix una autèntica avantatge competitiva, ja que s’adapta al 100% a les regles de negoci de cada empresa i a les noves tecnologies que apareixen en aquest àmbit (per exemple, RFID i integració amb dispositius mòbils i TPV, entre d’altres).

Cada un dels processos de gestió reforça la missió i objectius de la teva empresa realitzant-se de la forma més eficaç i ràpida amb el mínim esforç, tot això sense perdre les avantatges de treballar amb una aplicació estàndard.

Aquesta solució inclou tres mòduls.

Mòduls

COMPRES

Control de compres i reaprovisionament de mercaderies, tant a nivell administratiu com en la planificació i el seguiment de la política de subministrament.

Aporta totes les funcionalitats requerides per les compres i el e-commerce, com la factura i la firma electrònica. La solució també ofereix la màxima fluïdesa en les transaccions internes i externes, per un control complet dels processos.

MAGATZEM

Gestió de les entrades i sortides dels articles en el magatzem i de l’inventari. Obté fitxes dels articles i un llistat d’aquells els quals les existències estan sota mínims.

Ofereix la modificació manual o automàtica dels preus.

VENDES

Seguiment exhaustiu de les vendes a clients (informació de clients, control d’existències, registre i manteniment de les comandes, control dels albarans, entrega de comandes, gestió de factures i rebuts).

Augmenta el potencial de l’empresa i incrementa la seva facturació, beneficis i competitivitat gràcies a les seves potents eines d’anàlisi.

ekon Cadena de subministrament s’adapta al 100% a les regles de negoci de cada empresa i a les noves tecnologies que apareixen en aquest àmbit

Beneficis

Controla totalment els processos i costos de l’activitat en la cadena de subministrament, especialment en la gestió dels circuits de compres i vendes i la gestió de magatzem.

Es compromet amb la qualitat, seguiment, control d’estàndards, i normatives de traçabilitat i qualitat.

Situa els productes o serveis, al menor cost, en el lloc i instant en que existeix una demanda.

Redueix de manera considerable tant els costos administratius com el temps en la recerca de la informació.

Reporta a cada una de las àrees implicades en l’empresa.

Facilita la presa de decisions gràcies a una visió global i en temps real de tots els actors que intervenen en el procés logístic: gerència, administratius, transportistes, etc.

Ofereix una major personalització en la gestió logística, amb una clara orientació al client.

Integra i explota informació no estructurada.

Controla tota la documentació generada, reduït el temps de circulació dels documents.

Contacta amb nosaltres
close slider

  Contacte

  Bienvenido a i2T

   X
   Contacta con nosotros