Què és una Data Driven Company?

Una empresa data driven es caracteritza per estar completament adaptada a la utilització de dades per a la presa de decisions empresarials. Se singularitza a assegurar-se l’èxit basant-se en l’après anteriorment amb l’ús de les dades emmagatzemades en una base de dades.

Derivat de la transformació digital que estem vivint, moltes companyies han optat per realitzar un gir en el seu funcionament i donar una gran importància a la informació emmagatzemada per a continuar avançant en el futur. Aquesta metodologia de treball presenta molts avantatges, sobretot en la presa de decisions ràpida i eficaç.

Per a poder denominar a una empresa com Data Driven, aquesta ha de basar totes les seves preses de decisions i processos basant-se en la utilització de les dades. És a dir, les dades es converteixen en l’eina principal que fa funcionar l’empresa. Per això, les companyies Data Driven segueixen una sèrie de procediments per a organitzar-se:

– S’utilitzen eines d’analítica de dades i seguiment per a control dels indicadors clau de la companyia (KPIs).

– La presa de decisions sempre serà de manera ràpida i òptima.

– Es garanteix que la comunicació entre els treballadors i la direcció de l’empresa sempre es realitzarà de manera directa.

– La manera de treballar es realitza mitjançant objectius, tant per als treballessis com per a l’empresa. Ja que el mesurament dels èxits es valorarà amb les dades històriques.

– Ús de softwares de gestió d’ultima tecnologia per a garantir una gran quantitat i qualitat de les dades en quals es basarà l’activitat de l’empresa.

Aquestes característiques són les que ens permeten disposar de tota la informació necessària per al correcte funcionament d’una companyia data driven.

Data Driven

Diferències entre data driven i big data

Una cosa molt comuna és confondre el data driven i el big data, donada la seva estreta relació amb l’ús de les dades. La diferència és que el big data és una de les eines que utilitza una empresa data driven per a gestionar i emmagatzemar tota la informació necessària.

El big data és molt útil gràcies a les seves característiques de magatzematge de gran quantitat de registres, la velocitat de programació i la gran varietat de les dades que pot aportar-nos.

Per tant, el big data és l’eina que permet gestionar tota la informació que necessitarà una empresa basada en data driven per a la presa de decisions encertades sobre la base dels objectius marcats. És per això, que el big data és una eina imprescindible per a qualsevol empresa que es gestioni mitjançant la utilització de les dades històriques.

És per tot això, que per a complir amb tots aquests requisits es fa bàsic disposar d’eines de control i gestió adequades per a cada companyia. La utilització d’eines com a solucions ERP o de business intelligence és un dels punts més importants per a disposar de les dades correctes i en temps real. Disposar d’una gran quantitat de dades i en temps real farà que una empresa pugui diferenciar-se dels seus principals competidors i aconseguir uns millors resultats. En definitiva, l’ús de les dades és cada vegada més importants per a qualsevol empresa i és una de les claus de futur.

Publicació anteriorSegüent publicació
Contacta amb nosaltres
close slider

    Contacte