¿Què és un programari de Business intelligence?

Les eines d’intel·ligència de negocis (Business intelligence) és un pack d’eines de programari dissenyades per a ajudar en la col·laboració amb la intel·ligència de negocis en els processos organitzatius d’una companyia. En definitiva, es tracta de totes les eines que componen el programari per a l’anàlisi i presentació de dades necessàries per a la presa de decisions empresarials.

La intel·ligència de negoci dins d’una companyia és el factor estratègic en la qual es basa la seva organització, generant un avantatge competitiu. Aquest avantatge és proporcionar informació en temps real de l’estat de l’empresa per a poder gestionar els problemes fins i tot abans que apareguin.

Business Intelligence

Com ens ajuda un Business Intelligence?

Principalment, qualsevol programari de Business intelligence consta de diferents eines que ajuden a l’anàlisi de qualsevol departament de la companyia. A continuació, expliquem més en profunditat els més importants:

 • Suport a la decisió: Eina enfocada a l’anàlisi de les dades. Aquest tipus de programari millora qualsevol limitació dels programes de gestió normals. Algunes de les característiques principals són:
  • Informació històrica: Permet la comparació de dades actuals amb altres períodes històrics de la companyia, d’aquesta manera ens permet analitzar les tendències i fixar objectius de futur sobre la base del coneixement del passat.
  • Agilitat: Aquestes eines estan optimitzades per a l’anàlisi de grans bases de dades i el temps de resposta de les sol·licituds és molt baixa. Permetent realitzar comparacions molt detallades.
  • Informes: Els llistats són totalment personalitzables. L’usuari pot configurar l’informe sobre la base de les seves necessitats per a donar resposta a les necessitats en cada cas.
  • Facilitat: Les eines de Business Intelligence disposen d’una interface senzilla que permet a qualsevol usuari, independentment dels seus coneixements informàtics, realitzar totes les tasques de manera ràpida i sense necessitat de rebre massa formació sobre aquest tema.
  • Permisos: La creació d’usuaris específics permet que cada rol de l’empresa disposi de la informació que realment necessita per a dur a terme les seves tasques empresarials de la forma més eficient possible i sense entrar en informació innecessària.
 • Informació executiva: Eina que nodreix d’informació interna i externa de la companyia als gerents. Aquesta informació és rellevant per a avaluar els factors d’èxit en els quals es basaran per a la gestió de la companyia.

La finalitat principal és que el gerent o directiu disposi d’una visió 360 graus a l’instant de tota la companyia, permetent focalitzar l’atenció en aquells aspectes que no estiguin complint els objectius pactats. D’aquesta manera, podran planificar els correctes plans d’acció per a revertir de manera senzilla qualsevol situació que no s’adapti als objectius marcats per la companyia.

Aquesta informació executiva, per norma general, es mostra d’una forma ràpida i intuïtiva utilitzant interfícies visuals. També, solen incloure alertes i informes basats en dades històriques. Totalment modificables a gust o necessitat de l’usuari.

Per consegüent, aquesta solució ens permet disposar d’un resum de l’evolució de la companyia o d’una àrea específica i així, poder comparar-la amb dades històriques o amb els objectius marcats per la direcció de l’empresa.

 • Quadre de comandaments: També conegut com Dashboard, és l’eina que ens permet monitorar els objectius d’una empresa en les seves diferents àrees d’actuació. A la fi al cap, és una eina que ajuda a qualsevol companyia a la consecució dels objectius marcats en el pla estratègic.

Aquesta eina està totalment enfocada en el seguiment d’indicadors, prèviament configurats per la direcció de l’empresa. És per això, per la qual cosa prèviament s’ha d’analitzar el mercat i configurar l’estratègia de negoci que representi tots els departaments de l’empresa (pla estratègic). Una vegada el pla estratègic està definit es creen els indicadors necessaris per a garantir, per part dels directius, que s’estan complint els objectius marcats per la companyia i així, poder solucionar qualsevol problema que sorgeixi en qualsevol dels departaments de la companyia.

En definitiva, el programari de Business Intelligence és una solució utilitzada per moltes empreses per a mesurar que els objectius marcats s’estan complint i si no s’estan aconseguint, poder prendre les accions necessàries perquè així sigui. Gràcies a la qualitat i rapidesa de la informació, permet focalitzar els esforços on realment existeix un problema operacional, estalviant costos i proporcionant una diferència amb la resta de les companyies del sector.

Publicació anteriorSegüent publicació
Contacta amb nosaltres
close slider

  Contacte