Què és un SGA?

Sistema de gestió de magatzem

Les sigles SGA (Sistema de gestió de magatzem) es refereixen al sistema informàtic que gestiona tot el magatzem. L’objectiu de qualsevol SGA és controlar la gestió i l’efectivitat d’un magatzem, centralitzant tota la informació en un únic lloc.

L’ús d’un sistema de gestió de magatzems es fa vital per a qualsevol empresa. En canvi, si parlem d’una empresa del sector de la distribució, l’ús d’un SGA es torna totalment imprescindible.

SGA
Principals funcions d’un sistema de gestió de magatzems

Existeixen moltes solucions SGA i les funcions que realitzen són molt variades. Com a norma general, tot sistema de gestió de magatzems consta de les següents funcions:

 • Control d’estoc: El control de les existències és el punt més important qualsevol magatzem. Tenir un bon control de les existències serà determinant per a assegurar tota la cadena de distribució. Molts sistemes permeten generar alarmes d’estoc mínim, màxim, etc.
 • Entrada de producte: Control dels productes a la seva arribada. Es pot realitzar amb elements externs com a lectors de codis de barres. Permet controlar els temps d’arribada de les comandes realitzades pel departament de compres i permet realitzar controls de qualitat.
 • Preparació: Mòdul per a la planificació de les comandes depenent de la càrrega de treball a cada moment i les ordenis previstes. Gestió tenint en compte els recursos humans, materials disponibles i complexitat dels productes a servir.
 • Expedició i o logística: Control exhaustiu de tot el relacionat amb la sortida del material. Des de les rutes de repartiment, control de la documentació, càrregues, etc. 
 • Anàlisis: En centralitzar tota la informació del magatzem en un mateix lloc, el SGA és capaç de generar avisos de qualsevol punt crític com per exemple els trencaments d’estoc, ocupació del magatzem, previsió d’entrada de material, etc. D’aquesta manera es poden prendre les accions correctores necessàries per a garantir el bon funcionament d’aquest.
Com triar un bon programa de gestió de magatzems?

Triar un programa de gestió de magatzems s’haurà de realitzar tenint en compte les necessitats de l’empresa, la capacitat d’integració amb altres sistemes externs (botiga online, APIempresa transporti, lectors codis de barres o etiquetes, etc.) i la comunicació amb tots els altres departaments de l’empresa.

Aquí entren en joc els sistemes ERP, són sistemes que disposen del seu propi modulo de SGA i et permeten, de forma molt senzilla, unir a tots els departaments en un mateix sistema. D’aquesta manera, el departament de compres, magatzem i vendes estarà totalment involucrat en tots els processos interns i la informació de la qual disposaran serà en temps real.

En definitiva, disposar d’un bon sistema de gestió de magatzems serà el millor aliat en qualsevol empresa del sector de la distribució i el qual ajudarà a ser molt més eficients.

Programari antivirus, què és i com ens protegeix.

Programari antivirus

Un programari antivirus, com el seu nom indica, és un programa amb l’objectiu de detectar i eliminar virus informàtics. La intenció de qualsevol programari antivirus actual és bloquejar, desinfectar els arxius afectats i prevenir que qualsevol equip informàtic quedi infectat. Els antivirus han evolucionat, derivat de l’aparició de nous mètodes d’infecció, a la detecció d’altres tipus de malware com spyware, rootkits, troians, etc.

Existeixen infinitat de danys que poden causar aquest tipus d’infeccions, com per exemple: esborrat d’arxius, pèrdua de rendiment, robatori d’informació personal, alteració de dades emmagatzemades, seguiment de la teva activitat, etc.

Per tot això, en els usuaris de Windows, es fa indispensable comptar amb un programari antivirus instal·lat. Altres sistemes operatius també estan exposats a aquestes amenaces, però en menor grau. Això és perquè Windows és el sistema més utilitzat del món i els creadors d’infeccions intenten aconseguir el major nombre d’infeccions.

Existeixen moltes solucions de programari antivirus, però cap és totalment efectiu, ja que no existeix cap algorisme perfecte en l’actualitat per a identificar qualsevol tipus de virus i la contínua aparició de nous mètodes d’infecció.

Antivirus

Els antivirus, normalment funcionen seguint quatre mecanismes per a la detecció de les amenaces. Les expliquem a continuació en profunditat:

– Signatura de virus: Tot antivirus disposa d’una base de dades on emmagatzema la signatura dels virus existents. Aquestes signatures analitzen les característiques de qualsevol arxiu per a determinar si es tracta d’un programa maligne. Es verifica la seqüència d’instruccions binàries, grandària de l’arxiu, etc. 

Quan un arxiu és reconegut com a maliciós, rep una identitat pròpia amb la seva corresponent signatura. D’aquesta manera, el programari antivirus fa les tasques de neteja per a evitar la infecció de l’equip.

Aquest tipus de detecció és poc fiable, perquè no garanteix la detecció i neteja de qualsevol programari nou i que no formi part de la base de dades de signatures. És a dir, qualsevol equip que no disposi d’una base de dades de signatures actualitzada, estarà exposat a qualsevol infecció d’un virus o malware de nova creació.

– Detecció heurística: Consisteix en l’escaneig de qualsevol arxiu de l’equip a la recerca de patrons de codi que utilitzen els virus per norma general. Aquest tipus de detecció no necessita una coincidència exacta, n’hi ha prou amb trobar similituds amb alguna de les signatures de virus emmagatzemada en l’equip aplicant una sèrie d’algorismes. Aquest tipus de verificació és mes lent que els altres, atès que cerca en la base de dades i alhora busca similituds en alguna part del codi de l’arxiu escanejat.

Aquesta tècnica de detecció tampoc és del tot fiable, atès que pot arribar a donar falsos positius en identificar diferents característiques d’un arxiu com a arxiu maliciós. També, en consultar en la base de dades de signatures de virus, no aconseguirà detectar la totalitat dels nous virus o malware.

– Detecció per comportament: Consisteix a escanejar tot el sistema, derivat de la detecció d’un mal funcionament d’aquest o de la detecció d’accions sospites d’algun programa. Aquesta mesura de protecció s’executa després la infecció i és capaç de detectar virus o malware, encara que no estiguin en la base de dades de signatures. 

– Detecció per caixa de sorra (Sandbox): Aquest mètode de detecció consisteix en l’execució del programari en màquines virtuals i així, determinar si el programari conté comportaments maliciosos o pel contrari és segur. Aquest sistema és el més segur atès que prevé la infecció, però és bastant més lent al no executar-se directament en la màquina. Però, gràcies als avanços en les infraestructures d’internet, aquests temps es veuen cada vegada més reduïts.

És imprescindible disposar d’un sistema de protecció antivirus adequat, és l’única manera d’evitar qualsevol amenaça anteriorment comentada. És per això que haurem d’estar molt alerta amb l’estat del nostre programari antivirus. Mantenir-ho actualitzat i amb la llicència vigent (sigui de pagament o gratuït) és important per a evitar danys, que en molts són irreversibles.

¿Què és un programari de Business intelligence?

¿Què és un programari de Business intelligence?

Les eines d’intel·ligència de negocis (Business intelligence) és un pack d’eines de programari dissenyades per a ajudar en la col·laboració amb la intel·ligència de negocis en els processos organitzatius d’una companyia. En definitiva, es tracta de totes les eines que componen el programari per a l’anàlisi i presentació de dades necessàries per a la presa de decisions empresarials.

La intel·ligència de negoci dins d’una companyia és el factor estratègic en la qual es basa la seva organització, generant un avantatge competitiu. Aquest avantatge és proporcionar informació en temps real de l’estat de l’empresa per a poder gestionar els problemes fins i tot abans que apareguin.

Business Intelligence

Com ens ajuda un Business Intelligence?

Principalment, qualsevol programari de Business intelligence consta de diferents eines que ajuden a l’anàlisi de qualsevol departament de la companyia. A continuació, expliquem més en profunditat els més importants:

 • Suport a la decisió: Eina enfocada a l’anàlisi de les dades. Aquest tipus de programari millora qualsevol limitació dels programes de gestió normals. Algunes de les característiques principals són:
  • Informació històrica: Permet la comparació de dades actuals amb altres períodes històrics de la companyia, d’aquesta manera ens permet analitzar les tendències i fixar objectius de futur sobre la base del coneixement del passat.
  • Agilitat: Aquestes eines estan optimitzades per a l’anàlisi de grans bases de dades i el temps de resposta de les sol·licituds és molt baixa. Permetent realitzar comparacions molt detallades.
  • Informes: Els llistats són totalment personalitzables. L’usuari pot configurar l’informe sobre la base de les seves necessitats per a donar resposta a les necessitats en cada cas.
  • Facilitat: Les eines de Business Intelligence disposen d’una interface senzilla que permet a qualsevol usuari, independentment dels seus coneixements informàtics, realitzar totes les tasques de manera ràpida i sense necessitat de rebre massa formació sobre aquest tema.
  • Permisos: La creació d’usuaris específics permet que cada rol de l’empresa disposi de la informació que realment necessita per a dur a terme les seves tasques empresarials de la forma més eficient possible i sense entrar en informació innecessària.
 • Informació executiva: Eina que nodreix d’informació interna i externa de la companyia als gerents. Aquesta informació és rellevant per a avaluar els factors d’èxit en els quals es basaran per a la gestió de la companyia.

La finalitat principal és que el gerent o directiu disposi d’una visió 360 graus a l’instant de tota la companyia, permetent focalitzar l’atenció en aquells aspectes que no estiguin complint els objectius pactats. D’aquesta manera, podran planificar els correctes plans d’acció per a revertir de manera senzilla qualsevol situació que no s’adapti als objectius marcats per la companyia.

Aquesta informació executiva, per norma general, es mostra d’una forma ràpida i intuïtiva utilitzant interfícies visuals. També, solen incloure alertes i informes basats en dades històriques. Totalment modificables a gust o necessitat de l’usuari.

Per consegüent, aquesta solució ens permet disposar d’un resum de l’evolució de la companyia o d’una àrea específica i així, poder comparar-la amb dades històriques o amb els objectius marcats per la direcció de l’empresa.

 • Quadre de comandaments: També conegut com Dashboard, és l’eina que ens permet monitorar els objectius d’una empresa en les seves diferents àrees d’actuació. A la fi al cap, és una eina que ajuda a qualsevol companyia a la consecució dels objectius marcats en el pla estratègic.

Aquesta eina està totalment enfocada en el seguiment d’indicadors, prèviament configurats per la direcció de l’empresa. És per això, per la qual cosa prèviament s’ha d’analitzar el mercat i configurar l’estratègia de negoci que representi tots els departaments de l’empresa (pla estratègic). Una vegada el pla estratègic està definit es creen els indicadors necessaris per a garantir, per part dels directius, que s’estan complint els objectius marcats per la companyia i així, poder solucionar qualsevol problema que sorgeixi en qualsevol dels departaments de la companyia.

En definitiva, el programari de Business Intelligence és una solució utilitzada per moltes empreses per a mesurar que els objectius marcats s’estan complint i si no s’estan aconseguint, poder prendre les accions necessàries perquè així sigui. Gràcies a la qualitat i rapidesa de la informació, permet focalitzar els esforços on realment existeix un problema operacional, estalviant costos i proporcionant una diferència amb la resta de les companyies del sector.

Què és un programari ERP?

Què és un programari ERP? T’ho expliquem

Un ERP (Enterprise resource planning, en anglès) són tots els sistemes d’informació que gestionen una gran part dels negocis l’activitat principal dels quals és la distribució, producció, projectes, entre molts altres.

Els sistemes ERP es remunten als anys 60, que va ser quan diferents enginyers, van veure la necessitat de crear programes per a la gestió dels inventaris. Posteriorment, es van anar implementant mòduls com la producció o els projectes, però no va ser fins a finals del segle XX on els ERP van començar a semblar-se als quals actualment disposem en el mercat. On han passat a gestionar tots els aspectes de l’activitat empresarial.

Els sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP) normalment estan dissenyats per a la gestió integral de la producció, finances, logística i/o distribució, gestió de projectes de tota mena, recursos humans, etc. Però els sistemes ERP donen solució a qualsevol necessitat de tots els departaments que formen part de qualsevol empresa. Des de vendes, compres, pagaments, inventaris, gestió comercial (CRM), comptabilitat, gestió del talent, etc.

Avui dia, l’objectiu principal d’un ERP és la integració de tots els departaments d’una empresa. Antigament disposàvem de diferents solucions de programari per a cada departament de l’empresa, però gràcies a aquests sistemes i en treballar des d’una única base de dades, la informació de la qual disposen els departaments sempre és en temps real i això, ens permet treballar des de la mateixa eina de manera conjunta.

ERP

Els ERP es caracteritzen per l’automatització de moltes de les activitats quotidianes d’una empresa. És per això que consten de diferents mòduls que donen solució a cadascun dels departaments que formen part de l’organització, oferint una sèrie d’avantatges importants:

– Optimització: S’aconsegueix fer que els processos habituals siguin més senzills i pel consegüent, l’optimització del temps requerit per a realitzar qualsevol acció.

– Accessibilitat: En disposar de la informació fàcilment accessible des d’una mateixa eina i la possibilitat de personalitzar-la segons les necessitats, ens facilita la presa de decisions. Fins i tot ens permet detectar problemes abans que aquests es produeixin.

– Cooperació: Tots els departaments treballen en una mateixa eina i es fa molt senzill compartir informació entre diferents responsables de tractament de les dades. Això aconsegueix una millor comunicació entre ells i la consegüent millora en l’execució de les tasques i organització dels tots els treballadors.

– Mobilitat: La majoria dels sistemes ERP són accessibles des de diferents tipus de dispositius (ordinadors, telèfon intel·ligent, tauletes, etc.). També disposen d’accés mitjançant internet, amb la possibilitat d’accedir des de qualsevol part del món de manera senzilla.

– Personalització: Una gran peculiaritat dels sistemes ERP és la possibilitat de personalització per a cada empresa. L’oportunitat d’adaptar-los a cada organització és una de les eines per les quals s’obtenen els millors resultats en l’optimització dels processos empresarials. No totes les empreses són iguals i és per això que una personalització especifica optimitza molt els recursos que s’utilitzen per a dur a terme l’activitat principal d’una empresa.

– Planificació: En disposar de la informació històrica i en temps real, és possible realitzar prediccions d’escenaris futurs. D’aquesta manera s’aconsegueix una major qualitat en els processos.

– Estalvi: L’optimització dels processos permet, a la llarga, una major rendibilitat en gestionar de manera eficient i àgil qualsevol aspecte de l’organització.

En definitiva, els beneficis que aporta un sistema ERP es poden resumir en la millora dels processos, fent-los més ràpids i fiables. D’aquesta manera, a part del benefici directe, ens permetrà detectar possibles problemes i solucionar-los fins i tot abans que es produeixin. Millorant i solucionant qualsevol inconvenient de qualsevol de les activitats de l’empresa, s’aconsegueixen millors resultats i resulta més senzill arribar als objectius marcats per l’empresa. Per això, moltes empreses gestionen les seves activitats diàries amb sistemes ERP a mida.

Data Driven Company

Què és una Data Driven Company?

Una empresa data driven es caracteritza per estar completament adaptada a la utilització de dades per a la presa de decisions empresarials. Se singularitza a assegurar-se l’èxit basant-se en l’après anteriorment amb l’ús de les dades emmagatzemades en una base de dades.

Derivat de la transformació digital que estem vivint, moltes companyies han optat per realitzar un gir en el seu funcionament i donar una gran importància a la informació emmagatzemada per a continuar avançant en el futur. Aquesta metodologia de treball presenta molts avantatges, sobretot en la presa de decisions ràpida i eficaç.

Per a poder denominar a una empresa com Data Driven, aquesta ha de basar totes les seves preses de decisions i processos basant-se en la utilització de les dades. És a dir, les dades es converteixen en l’eina principal que fa funcionar l’empresa. Per això, les companyies Data Driven segueixen una sèrie de procediments per a organitzar-se:

– S’utilitzen eines d’analítica de dades i seguiment per a control dels indicadors clau de la companyia (KPIs).

– La presa de decisions sempre serà de manera ràpida i òptima.

– Es garanteix que la comunicació entre els treballadors i la direcció de l’empresa sempre es realitzarà de manera directa.

– La manera de treballar es realitza mitjançant objectius, tant per als treballessis com per a l’empresa. Ja que el mesurament dels èxits es valorarà amb les dades històriques.

– Ús de softwares de gestió d’ultima tecnologia per a garantir una gran quantitat i qualitat de les dades en quals es basarà l’activitat de l’empresa.

Aquestes característiques són les que ens permeten disposar de tota la informació necessària per al correcte funcionament d’una companyia data driven.

Data Driven

Diferències entre data driven i big data

Una cosa molt comuna és confondre el data driven i el big data, donada la seva estreta relació amb l’ús de les dades. La diferència és que el big data és una de les eines que utilitza una empresa data driven per a gestionar i emmagatzemar tota la informació necessària.

El big data és molt útil gràcies a les seves característiques de magatzematge de gran quantitat de registres, la velocitat de programació i la gran varietat de les dades que pot aportar-nos.

Per tant, el big data és l’eina que permet gestionar tota la informació que necessitarà una empresa basada en data driven per a la presa de decisions encertades sobre la base dels objectius marcats. És per això, que el big data és una eina imprescindible per a qualsevol empresa que es gestioni mitjançant la utilització de les dades històriques.

És per tot això, que per a complir amb tots aquests requisits es fa bàsic disposar d’eines de control i gestió adequades per a cada companyia. La utilització d’eines com a solucions ERP o de business intelligence és un dels punts més importants per a disposar de les dades correctes i en temps real. Disposar d’una gran quantitat de dades i en temps real farà que una empresa pugui diferenciar-se dels seus principals competidors i aconseguir uns millors resultats. En definitiva, l’ús de les dades és cada vegada més importants per a qualsevol empresa i és una de les claus de futur.

Supply Chain Management

En què consisteix el supply chain management?

Supply chain management o en català, l’administració de la cadena de subministrament és el conjunt de tots els processos pels quals es planifica, controla i gestionen totes les operacions d’una xarxa de subministrament i magatzematge. Es refereix tant a proveïdors com a compradors, atès que gestiona tota la cadena de subministrament. Des de la compra del material en el nostre proveïdor fins a la venda al client final.

Per tant, per gestionar la cadena de subministrament completa, és molt important tenir en compte totes les circumstàncies possibles per a assegurar un flux de treball àgil i precís. Aquí és on entra la figura del Supply chain manager. Aquesta figura s’encarregarà d’assegurar que s’estan seguint els processos més eficients en totes les fases. Algunes de les tasques són:

 • Gestió matèries primeres: S’encarregarà de garantir la disponibilitat dels materials necessaris com també d’evitar un estoc massa elevat.
 • Tendències de compra: Haurà de conèixer de primera mà les tendències de compra dels clients per a avançar-se a les comandes i evitar trencaments d’estoc.
 • Lliurament: Millorar el sistema de lliurament als clients per a augmentar la satisfacció. Ha de garantir que el procés de lliurament es fa de manera ràpida i eficaç.
 • Monitoratge: Revisarà assíduament que els objectius generals de la companyia s’estan complint. En cas que no es complissin els objectius, prendrà les accions necessàries per a revertir-ho.
 • Gestió del personal: Una funció molt important serà contractar, gestionar i formar a tot el personal que formarà part de la cadena de subministrament.
 • Preus de compra: S’encarregarà de gestionar les compres en el moment just per a així reduir costos en la compra. En definitiva, aconseguir preus més competitius.
 • Organització: S’encarregarà de gestionar tots els processos de la cadena de subministrament i implantar millores per a optimitzar-los.
Supply chain

En definitiva, el Supply chain manager s’encarrega d’assegurar que el flux entre proveïdor i client final es faci de la forma més ràpida i eficient possible i garantir l’equilibri entre l’oferta i la demanda. D’aquesta manera, s’evitaran possibles retards en els lliuraments i la consegüent falta de qualitat amb el servei prestat.

Ekon disposa d’un ERP de gestió de cadena de subministraments que dóna un valor afegit a la gestió del supply chain manager. Aquesta eina, t’ajudarà a gestionar més fàcilment totes les tasques abans esmentades. El ERP de distribució del qual disposem gestiona des de la compra al proveïdor com l’enviament al client final i mitjançant el panell visual de KPI, podràs prendre totes les decisions abans que es converteixin en un problema. El teu negoci mai estarà més controlat gràcies a les nostres solucions a mesura per a cada empresa del sector de la distribució.

Metodologia Agile

Que és la metodologia agile i en què consisteix?

La metodologia agile és un conjunt de metodologies que van néixer en la indústria del desenvolupament de programari, donada la necessitat de buscar formes que agilitessin els processos manuals de l’època. Aquests processos antiquats només retardaven els lliuraments dels projectes i, a vegades, a lliuraments de mala qualitat.

El 12 de Febrer de 2001, es va crear el document denominat “Document Àgil” que reuneix els quatre principis raonaments en els quals es basa la metodologia Agile, aquests quatre són:

1. Valorar més als individus que a les processos i/o eines.

2. Valorar més el programari en funcionament que la documentació.

3. Valorar més la col·laboració amb el nostre client que la negociació contractual.

4. Valorar més les respostes als canvis que seguir un pla estricte.

Aquests 4 raonaments, seguits d’una planificació exhaustiva i rigorosa permet una reacció ràpida, dinàmica i efectiva davant possibles problemes que puguin sorgir en el projecte.

Metodología Agile

La metodologia Agile trenca completament amb la gestió de projectes lineals. Aquesta gestió dels projectes únicament ens cap a ser poc productius i cap a que els projectes es demoren molt temps fins al seu lliurament final. Una altra característica negativa era la nul·la reacció davant qualsevol imprevist en l’execució dels projectes.

Si bé, aquesta metodologia va ser creada per al sector de desenvolupadors de programari i l’optimització dels seus projectes, els bons resultats d’aquesta metodologia de treballat ha facilitat la seva implementació en diferents sectors. S’ha convertit en una metodologia enfocada a la gestió de projectes i no únicament a les empreses de desenvolupament de programari.

En definitiva, per a complir amb la metodologia Agile s’han de complir aquests 12 principis bàsics:

– Prioritat de satisfer al client en tot moment i informar de manera periòdica de l’estat del projecte.

– Acceptació dels canvis en el projecte. Assumir-los com un avantatge i no un inconvenient.

– Lliuraments periòdics en temps molt curts, sovint entre les dues setmanes i els dos mesos. Sempre amb el període més curt possible.

– Tot l’equip treballa de manera conjunta quotidianament durant totes les fases del projecte.

– La motivació de l’equip és prioritària i es proporciona tots els recursos o suports necessaris per a mantenir la motivació durant la durada del projecte.

– Sempre s’utilitzarà el mètode de comunicació cara a cara, atès que és el més eficient i efectiu.

– L’èxit es mesurarà si el producte final funciona de manera satisfactòria únicament.

– Els processos han de ser sostenibles en tots els àmbits (recursos materials, ritme de treball i gestió del temps).

– Prioritzar l’excel·lència tècnica i el bon disseny millorarà notablement l’agilitat.

– Preval en tot moment la simplicitat. S’adapta la idea del “menys és més” per a no augmentar la càrrega de treball.

– Millorar l’organització dels equips és essencial per a obtenir els millors dissenys del projecte.

– L’equip reflexiona de manera periòdica per a buscar millores en qualsevol fase del projecte.

Per tot això, grans empreses gestionen la seva activitat diària amb la metodologia Agile. Els resultats obtinguts per empreses com Apple, corroboren que és una forma d’encertada de gestionar un negoci basat en projectes.

Teletreball amb Ekon

El teletreball en augment

El teletreball és una de les paraules més escoltades aquests últims dies a causa de l’augment pels contagis de COVID-19. Sanitat ha recomanat en les zones amb transmissió comunitària (Madrid, Vitòria i Labastida de moment) la cancel·lació de tota l’activitat docent i que s’adoptin mesures de teletreball sempre que sigui possible. Aquí és on comença la preocupació dels directius de les pimes. És normal que qualsevol administrador es faci preguntes – Com puc seguir amb l’activitat? M’afectarà negativament el compte de resultats? Quines solucions puc trobar per a evitar que em perjudiqui negativament?

És per això, que moltes empreses estan començant a buscar solucions per si haguessin d’implantar aquesta mesura. Aquí és on entren en joc les solucions de programari empresarial en format Cloud o accessible des d’internet. Per això, el nostre ERP Ekon ens permetrà implantar el teletreball d’una forma molt senzilla, tot gràcies a les solucions Cloud o el seu accés mitjançant internet que té implementat en tots els mòduls de sèrie. Avui dia se’ns fa gairebé imprescindible disposar d’eines que ens permetin la mobilitat i aquí és on entra Ekon en joc.

teletreball

T’has parat a pensar que podries estar en l’altra part del món i treballar com si estiguessis en l’oficina?

No estem parlant de futur, estem parlant del present. Ekon va afegir al seu ERP el sistema Cloud o accés mitjançant internet l’any 2000 i, gràcies a l’experiència, ho han anat millorant al llarg d’aquests 20 anys. Per consegüent, disposem d’un ERP 100% accessible des de qualsevol dispositiu (ja sigui ordenador, telèfon intel·ligent o Tauleta) mitjançant navegador d’internet. D’aquesta manera, no és necessari instal·lar cap programari en l’equip i ens permetrà, no sols disposar de mobilitat, sinó poder accedir des d’un dispositiu que no és nostre.

No sols és important la mobilitat i la facilitat per a la connexió, també és important que el nostre ERP en el núvol sigui en temps real. Ekon et permet estar treballant des de qualsevol lloc i estar actualitzant la informació en temps real. Per consegüent, tots els integrants de l’empresa podrien estar treballant sense necessitat de compartir la informació manualment, nostre ERP s’encarrega d’això. D’aquesta manera s’estalvien costos i ens permet competir en la nova era digital.

Per tot això, nostre ERP Cloud està preparat perquè puguis treballar de la mateixa forma que ho faries estant físicament en l’oficina. Estalviessis temps i diners implementant la nostra solució de programari empresarial en el núvol.

Què és la metodologia BIM i quins són els beneficis?

La tecnologia BIM (Building Information Modeling) també denominat com a modelatge d’informació per a l’edificació, és el procés on es genera i es gestiona tot el cicle de vida d’un edifici utilitzant un programari de modelatge d’edificis 3D i en temps real. D’aquesta manera s’aconsegueix disminuir la perduda de temps i recursos dins de la companyia.

BIM no és un programari de gestió, és una metodologia que permet operar de manera col·laborativa en temps real a tots els professionals que participen en el projecte. Donada aquesta col·laboració, ens permet disminuir els temps en desenvolupament, disseny, gestió i en l’execució del projecte.

A Espanya el ministeri de Foment al costat de la sotssecretària de foment lidera aquesta transformació i amb la finalitat de facilitar la posada en marxa, han creat el portal es.bim. On es promociona i informa sobre l’aplicació del BIM. A més, l’ús de la tecnologia BIM és obligatori a Espanya per a totes les infraestructures públiques de projectes d’obra nova i rehabilitació des de gener del 2020.

BIM

Quins són els beneficis reals?

Són molts els beneficis del sistema BIM i es poden notar des del seu disseny, passant per la construcció i fins a la seva demolició.

La implementació del BIM ens permet:

Decisió Decisió: Ens permet actuar de manera ràpida. En treballar en temps real ens facilita la presa de decisions en els canvis necessaris. Per consegüent, es reduiran els costos innecessaris.
Equip multidisciplinari Equip multidisciplinari: Durant tot el projecte, tot l’equip (independentment de la seva disciplina) treballa sobre un únic model. D’aquesta manera, s’evita la pèrdua d’informació derivades de la descoordinació de versions.
Accessibilitat Accessibilitat: Ens permet disposar de qualsevol informació relativa al projecte de manera ràpida i realitzar modificacions en temps real. Com a resultat, augmentarem la productivitat de tots els integrants del projecte.
Combinació Combinació: Permet integrar la tecnologia, les persones i el projecte per a aconseguir una eficiència optima. Per això, unificar aquests tres conceptes ens permetrà gestionar ràpidament tots els projectes actius.
Facilitat Facilidad: Obtindrem una major perspectiva de tot el projecte quant a cost, timing, execució, etc. D’aquesta manera, podrem conèixer en temps real els marges i modificar qualsevol aspecte que es necessiti.

CAD i BIM són el mateix?

Podem cometre l’error en pensar que són el mateix, però CAD és únicament el disseny assistit per computadora (Computer-Aided Design) i BIM és una metodologia de treball. CAD únicament podrà ajudar-nos amb el disseny de la construcció i la metodologia BIM abasta totes les fases del projecte.

BIM és molt més que un dibuix en 3D, es tracta de la metodologia de gestió de projectes que facilita la reducció de costos, accelera els processos de construcció, ajuda a compartir la informació entre els diferents professionals vinculats al projecte, realitza simulacions més reals, optimitza els costos i molts més aspectes.

La metodologia BIM no és futur, és present i ha arribat per a quedar-se. D’aquesta manera facilitarà el treball de molts professionals del sector de la construcció a realitzar una edificació eficient i per això, moltes empreses ja han implementat el sistema per a convertir-se en empreses més competitives i rendibles.

Retail digital vs real

Retail

Experiència retail digital vs real. Diferències entre l’ecommerce i la botiga física

El sector retail és un dels sectors que més ha augmentat l’ús de les noves tecnologies, en molta mesura gràcies a l’ecommerce. És per això que cada vegada és més important conèixer que necessiten i sol·liciten els nostres clients. L’adaptació als canvis constants en les necessitats de la societat farà que la nostra empresa destaqui de les altres.

Segons estudis, aproximadament un 65% dels usuaris fan servir la xarxa d’internet per buscar informació dels productes que posteriorment compra en botigues físiques, així que podem pensar que a priori les botigues amb representació a la xarxa tenen avantatge a les que no tenen. Això no ha de ser sempre així, ja que les botigues físiques tenen una sèrie d’avantatges que les ecommerce no poden cobrir.

Si encara estàs pensant en quina serà la millor decisió per a la teva empresa, a continuació explicarem els principals avantatges de cada cas:

ECOMMERCE

Comoditat Comoditat: Accés a la informació de forma fàcil, senzilla i rapida. Ens permet accedir des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc.
Horari Horari: Sempre obert. Les botigues online no tenen horari d’apertura ni tancament. 365 dies, 24 hores disponible per fer les compres.
Preu Preu: El preu normalment és més competitiu. S’eliminen despeses com treballador, locals, intermediaris, etc. És per això que en moltes ocasions poden oferir un preu millor.
Dispersió geogràfica Dispersió geogràfica: Gràcies a l’enviament per missatgeria, la teva botiga tindrà representació a moltes més zones geogràfiques sense costos afegits.
Actualització Dropshipping: Permet disposar d’un catàleg de productes molt més ampli amb uns costos inicials molt baixos.

BOTIGA FÍSICA

Confiança Confiança: Poder veure, tocar i preguntar a alguna persona física augmentarà la confiança que el client adquirirà de l’empresa i del producte. Les botigues online no poden oferir-lo.
Fidelització Fidelització: El tracte personal facilita la detecció de necessitats i facilita la venda del producte final. Un client content amb el tracte rebut és molt probable que torni.
Sense edats Sense edats: : La gent amb edats superiors a 50 anys són més desconfiats amb la compra online. Encara n’hi ha molta gent que desconfia de comprar online en general.
Immediatesa Immediatesa: En la majoria dels casos, el client pot endur-se el producte en el moment de la compra. Amb l’ecommerce han d’esperar que arribi.
Temps lliure Temps lliure: Molta gent aprofita un dia de festa per anar físicament a centres comercials i així fer totes les compres previstes. També és una manera de donar una volta i fer vida familiar.

Els experts recomanen apostar per les dues vies simultàniament, fent servir els punts forts en cada cas per tenir èxit en la venda. També s’aconsella disposar d’un software retail a mida, que permeti aprofitar els recursos de la botiga física i de l’ecommerce. Ekon distribució et permetrà potenciar tots els processos de la cadena de subministres, tant si és en l’àmbit físic o online. Amb l’ERP retail ekon tindràs el teu comerç al dia.

Contacta amb nosaltres
close slider

  Contacte