Sistema de gestió de magatzem

Les sigles SGA (Sistema de gestió de magatzem) es refereixen al sistema informàtic que gestiona tot el magatzem. L’objectiu de qualsevol SGA és controlar la gestió i l’efectivitat d’un magatzem, centralitzant tota la informació en un únic lloc.

L’ús d’un sistema de gestió de magatzems es fa vital per a qualsevol empresa. En canvi, si parlem d’una empresa del sector de la distribució, l’ús d’un SGA es torna totalment imprescindible.

SGA
Principals funcions d’un sistema de gestió de magatzems

Existeixen moltes solucions SGA i les funcions que realitzen són molt variades. Com a norma general, tot sistema de gestió de magatzems consta de les següents funcions:

  • Control d’estoc: El control de les existències és el punt més important qualsevol magatzem. Tenir un bon control de les existències serà determinant per a assegurar tota la cadena de distribució. Molts sistemes permeten generar alarmes d’estoc mínim, màxim, etc.
  • Entrada de producte: Control dels productes a la seva arribada. Es pot realitzar amb elements externs com a lectors de codis de barres. Permet controlar els temps d’arribada de les comandes realitzades pel departament de compres i permet realitzar controls de qualitat.
  • Preparació: Mòdul per a la planificació de les comandes depenent de la càrrega de treball a cada moment i les ordenis previstes. Gestió tenint en compte els recursos humans, materials disponibles i complexitat dels productes a servir.
  • Expedició i o logística: Control exhaustiu de tot el relacionat amb la sortida del material. Des de les rutes de repartiment, control de la documentació, càrregues, etc. 
  • Anàlisis: En centralitzar tota la informació del magatzem en un mateix lloc, el SGA és capaç de generar avisos de qualsevol punt crític com per exemple els trencaments d’estoc, ocupació del magatzem, previsió d’entrada de material, etc. D’aquesta manera es poden prendre les accions correctores necessàries per a garantir el bon funcionament d’aquest.
Com triar un bon programa de gestió de magatzems?

Triar un programa de gestió de magatzems s’haurà de realitzar tenint en compte les necessitats de l’empresa, la capacitat d’integració amb altres sistemes externs (botiga online, APIempresa transporti, lectors codis de barres o etiquetes, etc.) i la comunicació amb tots els altres departaments de l’empresa.

Aquí entren en joc els sistemes ERP, són sistemes que disposen del seu propi modulo de SGA i et permeten, de forma molt senzilla, unir a tots els departaments en un mateix sistema. D’aquesta manera, el departament de compres, magatzem i vendes estarà totalment involucrat en tots els processos interns i la informació de la qual disposaran serà en temps real.

En definitiva, disposar d’un bon sistema de gestió de magatzems serà el millor aliat en qualsevol empresa del sector de la distribució i el qual ajudarà a ser molt més eficients.

Publicació anterior
Contacta amb nosaltres
close slider

    Contacte