Què és un programari ERP? T’ho expliquem

Un ERP (Enterprise resource planning, en anglès) són tots els sistemes d’informació que gestionen una gran part dels negocis l’activitat principal dels quals és la distribució, producció, projectes, entre molts altres.

Els sistemes ERP es remunten als anys 60, que va ser quan diferents enginyers, van veure la necessitat de crear programes per a la gestió dels inventaris. Posteriorment, es van anar implementant mòduls com la producció o els projectes, però no va ser fins a finals del segle XX on els ERP van començar a semblar-se als quals actualment disposem en el mercat. On han passat a gestionar tots els aspectes de l’activitat empresarial.

Els sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP) normalment estan dissenyats per a la gestió integral de la producció, finances, logística i/o distribució, gestió de projectes de tota mena, recursos humans, etc. Però els sistemes ERP donen solució a qualsevol necessitat de tots els departaments que formen part de qualsevol empresa. Des de vendes, compres, pagaments, inventaris, gestió comercial (CRM), comptabilitat, gestió del talent, etc.

Avui dia, l’objectiu principal d’un ERP és la integració de tots els departaments d’una empresa. Antigament disposàvem de diferents solucions de programari per a cada departament de l’empresa, però gràcies a aquests sistemes i en treballar des d’una única base de dades, la informació de la qual disposen els departaments sempre és en temps real i això, ens permet treballar des de la mateixa eina de manera conjunta.

ERP

Els ERP es caracteritzen per l’automatització de moltes de les activitats quotidianes d’una empresa. És per això que consten de diferents mòduls que donen solució a cadascun dels departaments que formen part de l’organització, oferint una sèrie d’avantatges importants:

– Optimització: S’aconsegueix fer que els processos habituals siguin més senzills i pel consegüent, l’optimització del temps requerit per a realitzar qualsevol acció.

– Accessibilitat: En disposar de la informació fàcilment accessible des d’una mateixa eina i la possibilitat de personalitzar-la segons les necessitats, ens facilita la presa de decisions. Fins i tot ens permet detectar problemes abans que aquests es produeixin.

– Cooperació: Tots els departaments treballen en una mateixa eina i es fa molt senzill compartir informació entre diferents responsables de tractament de les dades. Això aconsegueix una millor comunicació entre ells i la consegüent millora en l’execució de les tasques i organització dels tots els treballadors.

– Mobilitat: La majoria dels sistemes ERP són accessibles des de diferents tipus de dispositius (ordinadors, telèfon intel·ligent, tauletes, etc.). També disposen d’accés mitjançant internet, amb la possibilitat d’accedir des de qualsevol part del món de manera senzilla.

– Personalització: Una gran peculiaritat dels sistemes ERP és la possibilitat de personalització per a cada empresa. L’oportunitat d’adaptar-los a cada organització és una de les eines per les quals s’obtenen els millors resultats en l’optimització dels processos empresarials. No totes les empreses són iguals i és per això que una personalització especifica optimitza molt els recursos que s’utilitzen per a dur a terme l’activitat principal d’una empresa.

– Planificació: En disposar de la informació històrica i en temps real, és possible realitzar prediccions d’escenaris futurs. D’aquesta manera s’aconsegueix una major qualitat en els processos.

– Estalvi: L’optimització dels processos permet, a la llarga, una major rendibilitat en gestionar de manera eficient i àgil qualsevol aspecte de l’organització.

En definitiva, els beneficis que aporta un sistema ERP es poden resumir en la millora dels processos, fent-los més ràpids i fiables. D’aquesta manera, a part del benefici directe, ens permetrà detectar possibles problemes i solucionar-los fins i tot abans que es produeixin. Millorant i solucionant qualsevol inconvenient de qualsevol de les activitats de l’empresa, s’aconsegueixen millors resultats i resulta més senzill arribar als objectius marcats per l’empresa. Per això, moltes empreses gestionen les seves activitats diàries amb sistemes ERP a mida.

Publicació anteriorSegüent publicació
Contacta amb nosaltres
close slider

    Contacte