ERP producció

Lean manufacturing, millora de la producció?

El desig de qualsevol empresa és la millora del rendiment i són moltes les metodologies que existeixen per aquestes solucions. Una de les solucions que s’està posant més de moda és el Lean manufacturing.

El primer que sempre ens preguntarem és el següent: Perquè tantes empreses comencen a utilitzar el Lean manufacturing? ¿Quins són els avantatges que aportarà a la meva empresa?

El Lean manufacturing és l’eina de la qual disposen les empreses per definir l’estratègia base operativa de l’empresa. Bàsicament es tracta de ser més productius amb menys recursos, tant financers com materials, sense deixar de costar la qualitat i la rapidesa de la producció.

Per complir aquests objectius és vital la implantació d’un sistema de Lean management que elimini processos i agents que comportin l’augment dels costos i els temps de fabricació. LA implantació d’aquest concepte farà que els directius puguin detectar i solucionar problemes en temps real i amb la propagació més ràpida a tota l’empresa.

Són moltes les tècniques que s’utilitzen en Lean manufacturing i a continuació explicarem breument els més importants:

Just in time Just in time: Es basa en l’optimització dels recursos per la producció dels productes just quan es necessiten. D’aquesta manera s’evita la sobreproducció.
Kaizen Kaizen: Es tracta d’idear i implementar millores contínues en els processos de fabricació per donar solució als possibles problemes que existeixin.
Timwood Timwood: Minimitzar el desaprofitament. Es tracta d’eliminar al màxim tots els recursos innecessaris tant en materials com en la pèrdua de temps i/o treball.
Software Software: Disposar d’un software ERP de producció ajudarà a la implementació de l’estratègia Lean manufacturing en tots els departaments de l’empresa.
TOC TOC: Teoria de les restriccions. Es basa a estudiar els processos per detectar els colls d’ampolla.
Reenginyeria de processos Reenginyeria de processos: Consisteix en la reducció de costos i els desaprofitaments dels processos reestructurant a grans àmbits els aspectes més importants de la producció.

Com es veu, els principals avantatges d’utilització d’un sistema de Lean manufacturing es centren en la millora constant dels processos de producció, la reducció de despeses i la reducció del temps malbaratat. En definitiva, s’ha demostrat que la implantació del Lean manufacturing pot reduir els costos en un 40% i millorar la qualitat del producte sobre un 50%.

Si has decidit implementar els conceptes Lean manufacturing a la teva empresa, un dels millors aliats per una implementació fàcil i ràpida és l’adquisició d’un software ERP de producció com ekon, que farà que aquest canvi tan important organitzatiu sigui mol més fàcil de dur a terme.

Publicació anteriorSegüent publicació
Contacta amb nosaltres
close slider

    Contacte