Indústria 4.0

Industria 4.0

Que és la indústria 4.0?

La indústria 4.0 o també denominada la quarta revolució industrial, consisteix en la incorporació de les noves tecnologies dins de l’empresa. Aquesta quarta etapa és relativament nova i les empreses l’estan començant a aplicar progressivament.

L’objectiu que es pretén obtenir és disposar de fàbriques intel·ligents capaces d’una major adaptabilitat als processos i necessitats de la producció, una gestió eficient dels recursos i la reducció de costos innecessaris. Bàsicament es basa a disposar en temps real de tota la informació rellevant de qualsevol procés de la cadena de producció i poder realitzar canvis en els fluxos de treball en qualsevol moment.

Això únicament pot aconseguir-se amb la digitalització de totes les unitats productives de la mateixa empresa. És per tot això que és necessari l’homogeneïtzació de tecnologies tals com la internet de les coses, cloud computing, ciberseguretat, big data, intel·ligència artificial i la nanotecnologia entre d’altres.

Que pot aportar-nos?

Els beneficis de la indústria 4.0 poden notar-se en innumerables aspectes de qualsevol empresa de fabricació i alguns del més rellevants són:

Organització Organització: La capacitat d’adaptació i aprenentatge continu en temps real ajudarà a fer que l’organització sigui mis productiva i reactiva. Reduint els riscos de la productivitat.
Qualitat Qualitat: L’automatització dels processos permet ser més precisos en l’optimització dels recursos materials i personals. S’aconsegueix un producte de més qualitat amb menys recursos.
Flexibilitat Flexibilitat: La possibilitat d’adaptació és especialment fàcil en la indústria 4.0. pugen adaptar-se a qualsevol empresa en particular. Indiferentment dels processos que requereixi la producció.
Disponibilitat Disponibilitat: Permet la connexió directa amb els treballadors, els proveïdors, clients, etc. L’accés als mitjans digitals facilita una connexió directa amb qualsevol participant en la cadena de muntatge.
Sostenibilitat Sostenibilitat: L’optimització dels recursos, processos i la continuada millora d’aquests ens permetrà ser més sostenibles amb el medi ambient. Els exemples més clars són l’estalvi en aigua i/o electricitat.
Competitivitat Competitivitat: Es dóna una millor resposta a les necessitats del mercat, s’ofereixen productes de major qualitat i es dona una resposta més ràpida i flexible als possibles inconvenients que es detectin en la producció.

La indústria 4.0 s’està convertint en un dels aspectes més focalitzats en la millora de les empreses de fabricació. Amb la seva implantació, les empreses aconsegueixen ser més competitives i per consegüent augmentar els beneficis. Per tant, és un dels grans avenços d’aquests últims anys i no és més que el principi d’aquesta revolució industrial. Si estàs pensant en apostar per aquest model de negoci de fabricació, una forma intel·ligent de començar la propagació en l’empresa son les solucions ERP indústria. I2t, partner d’ekon, disposa d’una gran experiència en el sector i són molts els casos d’èxit en empreses del sector. Disposar d’un software adequat t’ajudarà amb la instal·lació d’altres tipus de solucions (intel·ligència artificial, robòtica, nanotecnologia, realitat augmentada, etc.).

Lean manufacturing

ERP producció

Lean manufacturing, millora de la producció?

El desig de qualsevol empresa és la millora del rendiment i són moltes les metodologies que existeixen per aquestes solucions. Una de les solucions que s’està posant més de moda és el Lean manufacturing.

El primer que sempre ens preguntarem és el següent: Perquè tantes empreses comencen a utilitzar el Lean manufacturing? ¿Quins són els avantatges que aportarà a la meva empresa?

El Lean manufacturing és l’eina de la qual disposen les empreses per definir l’estratègia base operativa de l’empresa. Bàsicament es tracta de ser més productius amb menys recursos, tant financers com materials, sense deixar de costar la qualitat i la rapidesa de la producció.

Per complir aquests objectius és vital la implantació d’un sistema de Lean management que elimini processos i agents que comportin l’augment dels costos i els temps de fabricació. LA implantació d’aquest concepte farà que els directius puguin detectar i solucionar problemes en temps real i amb la propagació més ràpida a tota l’empresa.

Són moltes les tècniques que s’utilitzen en Lean manufacturing i a continuació explicarem breument els més importants:

Just in time Just in time: Es basa en l’optimització dels recursos per la producció dels productes just quan es necessiten. D’aquesta manera s’evita la sobreproducció.
Kaizen Kaizen: Es tracta d’idear i implementar millores contínues en els processos de fabricació per donar solució als possibles problemes que existeixin.
Timwood Timwood: Minimitzar el desaprofitament. Es tracta d’eliminar al màxim tots els recursos innecessaris tant en materials com en la pèrdua de temps i/o treball.
Software Software: Disposar d’un software ERP de producció ajudarà a la implementació de l’estratègia Lean manufacturing en tots els departaments de l’empresa.
TOC TOC: Teoria de les restriccions. Es basa a estudiar els processos per detectar els colls d’ampolla.
Reenginyeria de processos Reenginyeria de processos: Consisteix en la reducció de costos i els desaprofitaments dels processos reestructurant a grans àmbits els aspectes més importants de la producció.

Com es veu, els principals avantatges d’utilització d’un sistema de Lean manufacturing es centren en la millora constant dels processos de producció, la reducció de despeses i la reducció del temps malbaratat. En definitiva, s’ha demostrat que la implantació del Lean manufacturing pot reduir els costos en un 40% i millorar la qualitat del producte sobre un 50%.

Si has decidit implementar els conceptes Lean manufacturing a la teva empresa, un dels millors aliats per una implementació fàcil i ràpida és l’adquisició d’un software ERP de producció com ekon, que farà que aquest canvi tan important organitzatiu sigui mol més fàcil de dur a terme.

Retail digital vs real

Retail

Experiència retail digital vs real. Diferències entre l’ecommerce i la botiga física

El sector retail és un dels sectors que més ha augmentat l’ús de les noves tecnologies, en molta mesura gràcies a l’ecommerce. És per això que cada vegada és més important conèixer que necessiten i sol·liciten els nostres clients. L’adaptació als canvis constants en les necessitats de la societat farà que la nostra empresa destaqui de les altres.

Segons estudis, aproximadament un 65% dels usuaris fan servir la xarxa d’internet per buscar informació dels productes que posteriorment compra en botigues físiques, així que podem pensar que a priori les botigues amb representació a la xarxa tenen avantatge a les que no tenen. Això no ha de ser sempre així, ja que les botigues físiques tenen una sèrie d’avantatges que les ecommerce no poden cobrir.

Si encara estàs pensant en quina serà la millor decisió per a la teva empresa, a continuació explicarem els principals avantatges de cada cas:

ECOMMERCE

Comoditat Comoditat: Accés a la informació de forma fàcil, senzilla i rapida. Ens permet accedir des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc.
Horari Horari: Sempre obert. Les botigues online no tenen horari d’apertura ni tancament. 365 dies, 24 hores disponible per fer les compres.
Preu Preu: El preu normalment és més competitiu. S’eliminen despeses com treballador, locals, intermediaris, etc. És per això que en moltes ocasions poden oferir un preu millor.
Dispersió geogràfica Dispersió geogràfica: Gràcies a l’enviament per missatgeria, la teva botiga tindrà representació a moltes més zones geogràfiques sense costos afegits.
Actualització Dropshipping: Permet disposar d’un catàleg de productes molt més ampli amb uns costos inicials molt baixos.

BOTIGA FÍSICA

Confiança Confiança: Poder veure, tocar i preguntar a alguna persona física augmentarà la confiança que el client adquirirà de l’empresa i del producte. Les botigues online no poden oferir-lo.
Fidelització Fidelització: El tracte personal facilita la detecció de necessitats i facilita la venda del producte final. Un client content amb el tracte rebut és molt probable que torni.
Sense edats Sense edats: : La gent amb edats superiors a 50 anys són més desconfiats amb la compra online. Encara n’hi ha molta gent que desconfia de comprar online en general.
Immediatesa Immediatesa: En la majoria dels casos, el client pot endur-se el producte en el moment de la compra. Amb l’ecommerce han d’esperar que arribi.
Temps lliure Temps lliure: Molta gent aprofita un dia de festa per anar físicament a centres comercials i així fer totes les compres previstes. També és una manera de donar una volta i fer vida familiar.

Els experts recomanen apostar per les dues vies simultàniament, fent servir els punts forts en cada cas per tenir èxit en la venda. També s’aconsella disposar d’un software retail a mida, que permeti aprofitar els recursos de la botiga física i de l’ecommerce. Ekon distribució et permetrà potenciar tots els processos de la cadena de subministres, tant si és en l’àmbit físic o online. Amb l’ERP retail ekon tindràs el teu comerç al dia.

RGDP i les solucions Cloud computing

Beneficis del servei Cloud computing

Actualment qualsevol empresa treballa amb dades personals dels seus clients de forma diària i això exigeix una responsabilitat amb el compliment de la legalitat vigent. Lamentablement últimament s’estan donant molts casos en què no és així. No ens basta en conèixer que la norma existeix, sinó que hem de conèixer-la i adaptar-nos a ella.

El tractament de les dades personals dels clients pot donar-se en qualsevol àrea de l’empresa (administració, comptabilitat, direcció, logística, màrqueting, etc.) i per això, hem d’assegurar-nos que tots els implicats en aquests processos coneixen la norma i l’apliquen correctament.

Segons estadístiques recents, quasi la meitat de les empreses espanyoles encara no s’han adaptat totalment al RGPD de la unió europea i això ens fa estar per sota de la mitja europea: El 53% de les empreses espanyoles si estan complint amb la norma contra el 60% europeu.

Complir amb la nova legislació en l’àmbit tècnic és una de les mesures més importants i una de les principals preocupacions de les companyies. Des de les mesures de seguretat estàndard, còpies de seguretat per evitar les pèrdues de dades o els sistemes de xifratge.

Aquest canvi ha fet que les empreses busquin solucions més senzilles i segures pel compliment de la norma i per això s’estan decantant per les solucions Cloud. Són molts els avantatges de les solucions Cloud Computing avui en dia:

Baixa inversió Baixa inversió: Pagament recurrent o per ús.
Baixa inversió Mobilitat: Accessible des de qualsevol dispositiu i lloc.
Còpies de seguretat Còpies de seguretat: Possibilitat de còpia de seguretat automàtica.
Seguretat Seguretat: Les empreses de Cloud computing disposen de sistemes de seguretat avançats.
Actualització Actualització: La tecnologia sempre es mantindrà actualitzada, sense sobre cost.

Per aquestes raons, el sistema Cloud computing està revolucionant la forma de gestionar els recursos d’una companyia. Disposar de tota la informació en temps real amb un únic accés web i sense necessitats de descarregar cap programari és sense dubtes una eina diferencial.

Des d’i2T fa anys que utilitzem les solucions Cloud per la implementació del software empresarial ekon i totes les seves solucions. Apostant per les noves tecnologies i tenir un ERP per empreses preparat pel Cloud Computing ens ha fet diferenciar-nos dels nostres competidors, guanyant en qualitat de servei i satisfacció dels nostres clients. Això sense deixar les solucions ERP a mida i amb les solucions local (servidor propi).

i2T aposta per la formació com a eina diferencial de futur

1a jornada de foment de la formació i l’ocupació del Bages

Dimarts 10/12/2019 vam poder assistir a la jornada del foment de la formació en l’àmbit empresarial a la cambra de comerç del Bages. La jornada estava organitzada per la Cambra i Consell Comarcal i l’objectiu era reunir empreses, tècnics de l’administració i centres de formació per compartir necessitats i experiències en l’àmbit de la formació.

i2T, partner oficial ekon, va voler assistir per assegurar-se de les necessitats específiques de les pimes de la comarca i vàrem poder comprovar que les necessitats exposades són les que estem treballant per millorar dia a dia. Mitjançant l’ERP de RRHH (ekon Gestión del talento) podem ajudar a les empreses a realitzar les tasques administratives que comporta la formació continuada en l’àmbit laboral.
Amb l’ERP de recursos humans ekon podràs dur a terme plans de formació adaptats a cada empleat, departament, evolució del procés formatiu, etc.

Contacta amb nosaltres
close slider
Contacte
Bienvenido a i2T

X
Contacta con nosotros