Que és la metodologia agile i en què consisteix?

La metodologia agile és un conjunt de metodologies que van néixer en la indústria del desenvolupament de programari, donada la necessitat de buscar formes que agilitessin els processos manuals de l’època. Aquests processos antiquats només retardaven els lliuraments dels projectes i, a vegades, a lliuraments de mala qualitat.

El 12 de Febrer de 2001, es va crear el document denominat “Document Àgil” que reuneix els quatre principis raonaments en els quals es basa la metodologia Agile, aquests quatre són:

1. Valorar més als individus que a les processos i/o eines.

2. Valorar més el programari en funcionament que la documentació.

3. Valorar més la col·laboració amb el nostre client que la negociació contractual.

4. Valorar més les respostes als canvis que seguir un pla estricte.

Aquests 4 raonaments, seguits d’una planificació exhaustiva i rigorosa permet una reacció ràpida, dinàmica i efectiva davant possibles problemes que puguin sorgir en el projecte.

Metodología Agile

La metodologia Agile trenca completament amb la gestió de projectes lineals. Aquesta gestió dels projectes únicament ens cap a ser poc productius i cap a que els projectes es demoren molt temps fins al seu lliurament final. Una altra característica negativa era la nul·la reacció davant qualsevol imprevist en l’execució dels projectes.

Si bé, aquesta metodologia va ser creada per al sector de desenvolupadors de programari i l’optimització dels seus projectes, els bons resultats d’aquesta metodologia de treballat ha facilitat la seva implementació en diferents sectors. S’ha convertit en una metodologia enfocada a la gestió de projectes i no únicament a les empreses de desenvolupament de programari.

En definitiva, per a complir amb la metodologia Agile s’han de complir aquests 12 principis bàsics:

– Prioritat de satisfer al client en tot moment i informar de manera periòdica de l’estat del projecte.

– Acceptació dels canvis en el projecte. Assumir-los com un avantatge i no un inconvenient.

– Lliuraments periòdics en temps molt curts, sovint entre les dues setmanes i els dos mesos. Sempre amb el període més curt possible.

– Tot l’equip treballa de manera conjunta quotidianament durant totes les fases del projecte.

– La motivació de l’equip és prioritària i es proporciona tots els recursos o suports necessaris per a mantenir la motivació durant la durada del projecte.

– Sempre s’utilitzarà el mètode de comunicació cara a cara, atès que és el més eficient i efectiu.

– L’èxit es mesurarà si el producte final funciona de manera satisfactòria únicament.

– Els processos han de ser sostenibles en tots els àmbits (recursos materials, ritme de treball i gestió del temps).

– Prioritzar l’excel·lència tècnica i el bon disseny millorarà notablement l’agilitat.

– Preval en tot moment la simplicitat. S’adapta la idea del “menys és més” per a no augmentar la càrrega de treball.

– Millorar l’organització dels equips és essencial per a obtenir els millors dissenys del projecte.

– L’equip reflexiona de manera periòdica per a buscar millores en qualsevol fase del projecte.

Per tot això, grans empreses gestionen la seva activitat diària amb la metodologia Agile. Els resultats obtinguts per empreses com Apple, corroboren que és una forma d’encertada de gestionar un negoci basat en projectes.

Publicació anteriorSegüent publicació
Contacta amb nosaltres
close slider

    Contacte