La logística inversa neix gràcies a una de les preocupacions que més està donant a parlar últimament és la necessitat en la reducció dels residus que generem i el seu impacte mediambiental. Actualment quasi un terç dels residus urbans que generem són envasos i/o embalatges. A més, això només fa que augmentar. És per això que una de les obsessions empresarials més esteses és la reducció al màxim dels materials utilitzats per la fabricació o distribució d’un producte.

Que és la logística inversa?

Amb logística inversa ens referim a tots els procediments i accions que es realitzen en transportar un producte des del consumidor al fabricant. En definitiva, no és més que qualsevol acció per part del consumidor per la devolució de qualsevol material al fabricant. Aquestes poden ser devolucions, enviaments de reciclatge o destrucció o el retorn de mercaderies. També poden atribuir-se a l’etapa de desmuntatge o processament de matèries par a la seva reutilització o eliminació de forma totalment respectuosa amb el medi ambient.

Si bé no és una pràctica molt diferent de la logística clàssica, sorgeixen una sèrie de peculiaritats que la fan especialment diferent per donar-li el nom de logística inversa.

Tipus de logística inversa

Principalment existeixen dos tipus de logística inversa i que són molt diferents entre elles:

  • Logística de residus: Les empreses compromeses amb el medi ambient demanen als consumidors realitzar devolucions per aprofitar materials o evitar un dany mediambiental.
  • Logística de devolucions: Un dels grans problemes de l’e-commerce, la simplificació dels processos de devolució és una de les grans prioritats d’aquests negocis.
Logística inversa
Close up woman holding box with Service delivery and holding a board

Que ens pot aportar?

Ara que coneixem el terme i el seu objectiu, és important conèixer quins són els principals avantatges i inconvenients de la logística inversa i així poder valorar si realment val la pena realitzar aquest canvi.

AVANTATGES
Medi ambient Medi ambient: Redueix l’impacte mediambiental. Amb la reducció de residus en la fabricació o la distribució i el posterior compromís de reciclatge.
Cost Cost: L’oportunitat de poder reciclar matèries i fer-les servir novament és una forma de reduir despeses, ja que podrem tornar a utilitzar moltes de les matèries primeres que d’altra forma no es feien servir.
Rapidesa Rapidesa: Disposar d’un servei de devolucions a mida agilitza el procés de devolució i la fidelitat del client.
Imatge Imatge: En una societat cada vegada més compromesa amb el medi ambient, la preocupació en la reducció de residus farà que la imatge de l’empresa davant dels clients sigui millor.
INCONVENIENTS
Estudi Estudi: Es requereixen estudis previs per establir els processos i això genera costos d’implementació i canvis organitzatius importants.
Organització Organització: La logística inversa requereix el compromís en l’execució dels processos de tots els departaments de l’empresa.
Recursos Recursos: El volum de tasques pot veure’s augmentat i és per això que es necessitaran més recursos humans per a la consecució dels objectius.

És per tot això, que és important el compromís de tota l’empresa si es vol implementar una logística inversa. En moltes ocasions, la forma més senzilla que troben les empreses de poder canalitzar els processos d’una forma ràpida i senzilla és la implementació prèvia d’un ERP de distribució adient. Un sistema ERP de logística pot ajudar-te a fer que tots els departaments de l’empresa es vegin responsables de la transformació a la logística inversa i puguin conèixer de primera mà els beneficis d’aquesta. La importància en la reducció dels temps d’implementació de qualsevol canvi organitzatiu fa que cada vegada més les empreses apostin per les noves tecnologies, donat que està demostrat el benefici que poden aportar aquests aspectes.

Publicació anteriorSegüent publicació
Contacta amb nosaltres
close slider

    Contacte