La tecnologia BIM (Building Information Modeling) també denominat com a modelatge d’informació per a l’edificació, és el procés on es genera i es gestiona tot el cicle de vida d’un edifici utilitzant un programari de modelatge d’edificis 3D i en temps real. D’aquesta manera s’aconsegueix disminuir la perduda de temps i recursos dins de la companyia.

BIM no és un programari de gestió, és una metodologia que permet operar de manera col·laborativa en temps real a tots els professionals que participen en el projecte. Donada aquesta col·laboració, ens permet disminuir els temps en desenvolupament, disseny, gestió i en l’execució del projecte.

A Espanya el ministeri de Foment al costat de la sotssecretària de foment lidera aquesta transformació i amb la finalitat de facilitar la posada en marxa, han creat el portal es.bim. On es promociona i informa sobre l’aplicació del BIM. A més, l’ús de la tecnologia BIM és obligatori a Espanya per a totes les infraestructures públiques de projectes d’obra nova i rehabilitació des de gener del 2020.

BIM

Quins són els beneficis reals?

Són molts els beneficis del sistema BIM i es poden notar des del seu disseny, passant per la construcció i fins a la seva demolició.

La implementació del BIM ens permet:

Decisió Decisió: Ens permet actuar de manera ràpida. En treballar en temps real ens facilita la presa de decisions en els canvis necessaris. Per consegüent, es reduiran els costos innecessaris.
Equip multidisciplinari Equip multidisciplinari: Durant tot el projecte, tot l’equip (independentment de la seva disciplina) treballa sobre un únic model. D’aquesta manera, s’evita la pèrdua d’informació derivades de la descoordinació de versions.
Accessibilitat Accessibilitat: Ens permet disposar de qualsevol informació relativa al projecte de manera ràpida i realitzar modificacions en temps real. Com a resultat, augmentarem la productivitat de tots els integrants del projecte.
Combinació Combinació: Permet integrar la tecnologia, les persones i el projecte per a aconseguir una eficiència optima. Per això, unificar aquests tres conceptes ens permetrà gestionar ràpidament tots els projectes actius.
Facilitat Facilidad: Obtindrem una major perspectiva de tot el projecte quant a cost, timing, execució, etc. D’aquesta manera, podrem conèixer en temps real els marges i modificar qualsevol aspecte que es necessiti.

CAD i BIM són el mateix?

Podem cometre l’error en pensar que són el mateix, però CAD és únicament el disseny assistit per computadora (Computer-Aided Design) i BIM és una metodologia de treball. CAD únicament podrà ajudar-nos amb el disseny de la construcció i la metodologia BIM abasta totes les fases del projecte.

BIM és molt més que un dibuix en 3D, es tracta de la metodologia de gestió de projectes que facilita la reducció de costos, accelera els processos de construcció, ajuda a compartir la informació entre els diferents professionals vinculats al projecte, realitza simulacions més reals, optimitza els costos i molts més aspectes.

La metodologia BIM no és futur, és present i ha arribat per a quedar-se. D’aquesta manera facilitarà el treball de molts professionals del sector de la construcció a realitzar una edificació eficient i per això, moltes empreses ja han implementat el sistema per a convertir-se en empreses més competitives i rendibles.

Publicació anteriorSegüent publicació
Contacta amb nosaltres
close slider

    Contacte